• Inspraakreactie met FEHAC-standpunt over uitbreiding milieuzone en invoering schoner parkeren

    De FEHAC heeft kennisgenomen van het besluit van het College om de maatregelen uit het Maatregelpakket “Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar uitstootvrij 2025” die betrekking hebben op de milieuzones en schoner parkeren voor inspraak vrij te geven, en de FEHAC maakt graag gebruik van deze inspraakmogelijkheid, zowel ten behoeve van haar achterban die in Amsterdam woonachtig of gevestigd is, als in het belang van haar achterban elders in het land.

    De gehele brief kunt u hier lezen: FEHAC standpunt

    9 maart 2016