• Naam: Historische Automobiel Club Cuylenborgh
  Merk:  
  Categorieën: Personenauto's
  Regio:  

   

  Doelstelling van de 25-jarige HACC is het in stand houden en berijden van oldtimers. Dit doen wij door het organiseren van activiteiten waarbij de oldtimer steeds centraal staat. 

  Een oldtimer bij onze vereniging is een klassieke auto die 25 jaar of ouder is. Deze auto's worden toegelaten tot onze evenementen. Om lid van onze vereniging te worden is het niet noodzakelijk een oldtimer te bezitten.

  De Historische Automobiel Club Cuylenborgh is ontstaan tijdens ritten met oude auto’s van een achttal enthousiaste oldtimervrienden in Culemborg. De HACC is op 7 maart 1989 opgericht als regionale vereniging. Op dit moment is het ledenbestand gegroeid naar 292 enthousiaste leden die uit heel Nederland komen. ​