• Op dinsdag 10 mei 2022 organiseert de FEHAC in samenwerking met de RDW een speciale voorlichtingsavond over de toelating van twee- en driewielers. Het gaat daar dan specifiek om kentekenkeuringen, identiteitsonderzoeken, heractivering van originele kentekens en wat daar allemaal bij komt kijken. Welke gegevens zijn voor de RDW belangrijk om tot de afgifte van een kenteken te kunnen komen.

  De FEHAC heeft al eerder zo’n avond georganiseerd, maar die was bedoeld voor de vier- en meerwielers. Toen al bleek dat er onder de clubs veel vragen over deze onderwerpen waren. Reden dus om dit ook eens specifiek voor de twee- en driewielers te doen.

  De twee-en driewielerclubs zullen nog een aparte uitnodiging ontvangen. Maar de avond staat ook open voor algemene klassiekerclubs waar ook twee- en driewielers rijden, en autoclubs als die belangstelling hebben.

  Het programma ziet er als volgt uit:

  • 18.30u ontvangst
  • 19.00u presentaties
  • 21.30u einde

  De locatie is het BOVAG-huis in Bunnik. 

  U kunt zich hier aanmelden.

  De clubs die zich hebben aangemeld worden gevraagd vragen vooraf in te dienen opdat de RDW de gelegenheid heeft zich hierop voor te bereiden. Dit kan tot 22 april. De vragen kunnen gestuurd worden aan ctw@fehac.nl Gevraagd wordt om de vragen zo veel mogelijk algemeen te houden opdat er niet teveel individuele casussen behandeld hoeven te worden