• Een historische atlas van het mobiele erfgoed

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt regelmatig (mee) aan erfgoedatlassen, variërend van de Bosatlas voor het Cultureel Erfgoed tot een atlas voor historische fabrieksschoorstenen. Maar een atlas van mobiel erfgoed (in een ruimtelijke context), die is er nog niet. De Stichting Mobiele Collectie Nederland vroeg de RCE daarom eerder dit jaar om een atlas van het mobiele erfgoed te ontwikkelen. Graag laten we u in deze bijeenkomst op woensdag 12 december 2018 de contouren van de nieuwe atlas zien en gaan we met u in gesprek over het vervolg.

  Nederland wordt al meer dan een eeuw doorkruist door wegen, kanalen, spoorlijnen en vliegroutes. Weinig landen kennen zo’n grote dichtheid van infrastructuur en zo’n rijke historie als het gaat om mobiliteit als Nederland. De brede collectie Nederland van mobiel erfgoed is daar de levende getuige van.

  In drie presentaties gaan we in op de huidige stand van zaken. U krijgt een overzicht gepresenteerd van voorgaande historische atlassen waar de RCE aan heeft gewerkt. Vervolgens komt de historische infrastructuur aan de orde: vervlogen vliegvelden, klassieke kanalen, tramnetten en buslijnen, spoortrajecten en rijkswegen. Tenslotte bespreken we de digitale atlas van de historische infrastructuur, waarvan we u een eerste ontwerp laten zien.

  Voor wie?
  Natuurlijk voor alle mensen die werken met mobiel erfgoed. Ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn zeer welkom. Informatie over het platform is ook op de site van de RCE te vinden.

  Zet de datum van 12 december vast in uw agenda! De bijeenkomst vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.