• E-fuels, een schone en veilige brandstof voor Mobiel Erfgoed.

  Bunnik, 21 december 2022

  De Overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden, maar kiest vooral voor elektrisch rijden zonder (op dit moment) waardevolle alternatieven te overwegen.

  Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden.
  De FEHAC is daar absoluut geen tegenstander van, immers al begin vorige eeuw werden in de VS elektrische auto’s gebouwd. Deze konden slechts een paar kilometer rijden maar ze waren er wel. Ook kunnen we ons voorstellen dat over een jaar of 30 de eerste elektrische auto’s van de huidige tijd tot de klassiekers gaan behoren.
  We kunnen ons in de toekomst een TESLA-club als lid van de FEHAC voorstellen. Graag zelfs.

  De FEHAC vindt, en dat zal dan ook voor de elektrische klassiekers gelden, dat klassieke voertuigen (zowel auto’s als motoren en bromfietsen) wel degelijk schoon kunnen blijven rijden en daarom in originele staat behouden moeten blijven. Het is niet voor niets mobiel ERFGOED. En daarbij gaat het nu met name om voertuigen met verbrandingsmotoren.
  De FEHAC zet daarom, samen met haar (business) partners en onderzoeksinstituten, in lobby en praktijk sterk in op de introductie van ‘schone’ brandstoffen voor het mobiele erfgoed: de zg. e-fuels. Met deze brandstoffen voldoen de klassiekers aan de milieu-eisen en hoeven ze niet te worden omgebouwd. Bovendien blijft daarmee de authenticiteit van het mobiele erfgoed bewaard. In dit visie-document wordt dit onderbouwd. De eerste positieve resultaten zijn er, maar er is nog veel werk te verrichten om deze goede alternatieven voor ‘elektrisch rijden’ erkend te krijgen.

  In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten. In 2050 is dat 95%. Schoon vervoer helpt die doelen te bereiken. Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 op de markt komen, moeten bijvoorbeeld 100% elektrisch zijn. Deze auto’s rijden dan op elektriciteit uit een batterij, waterstof-brandstofcel of zonnepanelen.
  De auto met verbrandingsmotor ligt daardoor zwaar onder vuur. Alleen de echte klimaatontkenners zijn, zo lijkt het, nog fan van grote wagens met CO2-uitstotende motoren. Elektrisch rijden is de hype voor mensen die begaan zijn met hun omgeving en het milieu.

  Zijn er alternatieven die en milieuvriendelijk zijn en het elektriciteitsnet niet belasten? Jazeker! Al geruime tijd is de FEHAC, zoals  vermeld, betrokken bij de ontwikkeling en promotie van synthetische brandstoffen, de zg. e-fuels. De FEHAC doet dat bewust.

  Natuurlijk zijn Oldtimers wat minder schoon dan de modernste (elektrische en ‘gewone’) voertuigen. Dat zal niemand ontkennen. Maar laten we die emissie in perspectief plaatsen. Oldtimers rijden gemiddeld slechts 1700 km per jaar en dat is slechts 0,2% van het totaal aantal auto kilometers. Een derde van het mobiele erfgoed rijdt helemaal niet en staat gewoon mooi te wezen. Daarmee zijn ze al schoner dan Elektrische auto’s.
  E-fuels zijn schone brandstoffen waardoor oldtimers gewoon in de binnensteden en dorpscentra kunnen blijven rijden. Mensen houden van klassieke auto’s. Niet voor niets zijn er jaarlijks veel shows en toertochten. Ieder jaar is er het Concours d’Elegance op Paleis Soestdijk en een prachtige autoshow in Maastricht. Mobiel erfgoed is alleen mobiel erfgoed als het origineel is. Het ombouwen van Oldtimers naar elektrisch aangedreven voortuigen is voor de Federatie van Historische Automobiel en Motor Clubs, FEHAC, dan ook uit den boze.

  De FEHAC is een voorstander van een schoner milieu! De FEHAC vindt wel dat naast elektrisch rijden alternatieven moeten worden overwogen en ingevoerd. De wetenschap staat niet stil en de ontwikkeling van synthetische brandstoffen waar (klassieke) auto’s, motoren en ook bromfietsen ’schoon’ op kunnen rijden maakt het ook mogelijk om de wereld van de fossiele brandstoffen af te krijgen zonder alles te elektrificeren.

  Schoon rijden is niet afhankelijk van alleen elektriciteit.
  Tussen 2020 en 2030 verwacht de FEHAC een geleidelijke verschuiving van fossiele grondstoffen via wat we noemen ‘transitie Brandstoffen’ met biologische grondstoffen zoals Bio Diesel en Benzine met Bio- Nafta, Methaan en Waterstof, naar schone synthetische e-fuel. De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van Bio-brandstoffen.

  Deze ‘transitie brandstoffen’ zijn onmisbaar om zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af te komen, zelfs voordat er voldoende e-fuel voor handen is. Bij de productie van bio-kerosine is nafta een bijproduct. Dit is als bio-component aan benzine toe te voegen (nafta zit van nature in gewone benzine) en is niet schadelijk voor mobiel erfgoed. Binnen een termijn van circa 10 jaar kan naar verwachting voldoende betaalbare e-fuel beschikbaar zal zijn voor een groot deel van het historische voertuigenpark. En niet alleen voor de ‘klassiekers’, Het is een illusie om te denken dat alle voertuigen die nu op benzine en diesel rijden in 2030 al rijp zijn voor de sloop. Om ze dan toch af te danken is niet bepaald duurzaam. Die voertuigen kunnen rijdend op e-fuel hun laatste levensjaren schoon en duurzaam aan het verkeer deelnemen.

  Omdat e-fuel brandstoffen geheel nieuw worden 'ontworpen' en worden 'gebouwd', kunnen deze brandstoffen zeer schoon en geschikt worden gemaakt voor alle voertuigen die dan tot het mobiel erfgoed behoren. E-fuel is geschikt voor alle voertuigen met een verbrandingsmotor. Porsche is in Chili reeds begonnen met de ontwikkeling van een eigen e-fuel fabriek. En in de media verschijnen steeds meer artikelen over dit alternatief. De FEHAC is daarom een uitgesproken voorstander van de (ontwikkeling van) deze synthetische brandstoffen.

  Maar naast de bruikbaarheid voor historische automobielen en motoren is er veel meer winst te behalen. Een synthetische brandstof kan worden vervaardigd uit lichte moleculen waterstof. Waterstof kan gemaakt worden uit wind en zonne-energie. Het mag bekend zijn dat de zon genoeg energie kan leveren om de in de energie behoefte  van de hele wereld te voorzien. Een derde van de Sahara vol zetten met zonnepanelen zou al voldoende zijn. En omdat zonnepanelen van glas worden gemaakt en glas van zand, kan de productie daarvan ter plekke worden gerealiseerd (met zonnewarmte). Als we dan ook nog wat gaan doen in de andere woestijnen zoals de Gobi woestijn etc, dan dreigt zelfs een overschot.

  Transport en opslag van elektriciteit blijft vooralsnog een probleem. Wereldwijd wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan hoe dit op te lossen. En één van die oplossingen, het vloeibaar maken van elektriciteit als e-fuel is zo’n oplossing.

  E-fuel kan vervoerd worden door een buizensysteem en met tankers, via tankwagons achter een trein, met tankauto’s op e-fuel etc. Vervolgens kan er in ieder land weer elektriciteit van worden gemaakt en kan worden getankt in de bestaande tankstations. Natuurlijk zal hierbij altijd wat verlies optreden, maar omdat de basis zonnen-energie is moet dat geen probleem zijn. De de bestaande transportsystemen kunnen op deze manier in takt blijven en gewoon heel efficiënt worden benut! Als op deze manier ‘Storing Solar Energy’  kan worden gerealiseerd dan is dat winst voor de hele wereld.

  Lobby:
  De FEHAC is, samen met de internationale Federatie FIVA een lobby begonnen om e-fuel als alternatief naast de elektrisch auto in te zetten. Die lobby begint gehoor te krijgen. Het zou goed zijn als de grote energiemaatschappijen het e-fuel concept omarmen en die lobby steunen. Zij hebben een infrastructuur die er bij aansluit en hebben bovendien de kennis in huis. Het is ook in hun belang om de vergroening van het energiestelsel op deze manier te steunen. Afbraak van de huidige infrastructuur zou voor hen een stevig verlies opleveren.

  Als FEHAC werken we in die lobby samen met een aantal grote partijen, zoals met onze FIVA-collega's in België (BEHVA), Duitsland (ADAC), Frankrijk (FFVE), Luxemburg (LOF) en Oostenrijk (ÖMVV), en ook met de Nederlandse RAI vereniging, de BOVAG, DIFFER, SkyNRG en Clepa. Recent heeft de FEHAC meegewerkt aan een presentatie voor een aantal Duitse Bondsdagleden uit het Parlamentskreis Automobiles Kulturgut en zat onze vice voorzitter in een forumdiscussie met Luxemburgse parlementariers. Ook in Brussel, in de EPHV (de European Parliament Historic Vehiclegroup) is het onderwerp meermaals besproken. Het is interessant dat Eurocommissaris Thierry Breton (Thierry Breton | European Commission (europa.eu)) in zijn inzet voor milieu en klimaat geen taboes kent waar het brandstof betreft ( Top EU commissioner calls for ‘no taboos’ review of 2035 car ban – POLITICO). Ook in Nederland werken we er hard aan om meer interesse te wekken bij beleidsmakers, bestuurders en politici.
  Zo promoot FEHAC inmiddels al geruime tijde intensief in de praktijk het gebruik van schone brandstof zoals de ECOMAXX van GVG. Dat doen we onder andere door het gebruik  ervan in rally’s met klassieke auto’s te stimuleren. Daarin laten we zien dat ook historische automobielen schoon kunnen rijden. Daarmee ondersteunen we onze lobby.

  De acceptatie van schone brandstof/e-fuel naast elektrisch rijden kost tijd en gaat nog veel werk kosten, maar de FEHAC vertegenwoordigt niet voor niets zo’n 240 klassieke automobiel, motor en bromfietsclubs, met zo’n 60.000 individuele leden en is daarmee een krachtige gesprekspartner.

  Dat is nou typisch de FEHAC. We starten met een oplossing voor het blijven rijden en in originele staat houden van klassieke auto’s, motoren en bromfietsen en van daaruit komen we met een oplossing voor het wereld energie probleem. Dat is nu echt toekomstgericht behoud van mobiel erfgoed.