• Dossier Kentekens

  1. Kentekenplaten blauw voor klassiekers
  2. Kentekenomwisseling en heruitgifte oorspronkelijk kenteken
  3. Bouwjaar – Datum Eerste Toelating (DET)
  4. Het nieuwe kentekenbewijs sinds 2014 (info RDW)
  5. Checklist Kenteken aanvragen

  1. Speciale blauwe kentekenplaten voor kentekennummer 

  Het kenteken voor een klassiek voertuig met een Datum Eerste Toelating voor 1-1-1978 bestaat altijd uit twee letters en vier cijfers in wit op een donkerblauwe plaat. Het kenteken bepaalt de identiteit een voertuig in de zin van de wet. Zodra een voertuig door de RDW in de voertuigadministratie is gezet, krijgt het kentekennummer en kunnen de bijhorende kentekenplaten (1, 2, of meer) door de voertuigeigenaar aangeschaft worden.

  Alleen voor voertuigen met een DET voor 1-1-1978 mag de kentekenplaat met twee letters en vier cijfers in donkerblauw met witte letters/cijfers uitgevoerd worden. Het is geen verplichting: twee gele GAIK-platen op een klassieker zijn ook toegestaan. Bij een nieuwe aanvraag van een nog niet eerder in Nederland gekentekend voertuig wordt opvolgend uit een van de vier lopende reeksen van speciale klassieker kentekens een kenteken toegekend. De volgende voertuigen krijgen automatisch een historisch kentekennummer (2 letters en 4 cijfers):

  Personenauto’s

  • Datum eerste toelating vóór 1 januari 1973 (thans uit de DZ-00-00)
  • Eerder de reeksen DE, DH, DL, DM, DR,  AE, AH, AL, AM, AR
  • Motorfietsen, scooters
   Datum eerste toelating vóór 1 januari 1973 (thans uit de reeks NM- 00-00)
   Eerder de reeksen ZM en ZF
  • Bedrijfsvoertuigen
   Datum eerste toelating vóór 1 januari 1973 (thans BE-00-00)
   Geen eerdere reeks uitgegeven

  Klassiekers tussen 1973 en 1978
  Sinds 2013 kunnen historische kentekens aangevraagd worden voor alle voertuigen met datum eerste toelating na 1 januari 1973 en vóór 1 januari 1978, thans uit de reeks
  00-YD-00. Eerder werd de reeks YB uitgegeven. Een YB of YD kenteken kunt u dus tegen komen op personenauto’s, vrachtwagens en motorfietsen. Ook hier geldt: blauwe platen mogen, maar moeten niet. 

  Voor zowel originele kentekens als voor kentekens uit de speciale klassieker kentekenseries geldt dat een blauwe plaat met witte cijfers/letters alleen mag als de DET ligt voor 1-1-1978.

  2. Kenteken omwisseling

  Stel dat u een voertuig van voor 1-1-1978 heeft maar met een moderne kentekenplaat, dan kunt u dat kenteken omwisselen voor een kenteken uit de speciale reeksen klassieker kentekens. Voor de Procedure Kenteken omwisseling zie hier

  (Her)uitgifte van oorspronkelijk kenteken

  Als na een langdurige restauratie een kenteken in het slapende bestand bij de RDW staat of bij import van een voertuig dat ooit een Nederlands kenteken heeft gehad, dan kan bij de RDW het oorspronkelijke kenteken weer aangevraagd worden. Daarbij moet aangetoond worden dat dit voertuig met dit chassisnummer ooit dat kenteken heeft gehad. U moet dus met bewijs komen waarop tegelijkertijd zowel chassisnummer, kenteken en een voertuigomschrijving (merk/type) staan vermeld.  Een oude foto met alleen een kenteken zichtbaar is dus onvoldoende.

  3. Bouwjaar is wat anders dan de Datum Eerste Toelating (DET)

  Het bouwjaar is het jaar, waarin het voertuig is gebouwd. Vaak is zelfs in de fabrieksarchieven te vinden op welke datum precies het voertuig is geproduceerd.

  De Datum Eerste Toelating (DET) is de datum waarop het voertuig (merk en model of type) voor het eerst in gebruik is genomen en een kenteken heeft gekregen in Nederland of waar ook ter wereld.

  Deze twee data kunnen verschillen. De importeur kreeg een voertuig in november geleverd, de dealer zette ‘m in december in de showroom en het voertuig werd pas in februari het jaar daarop verkocht en kreeg in maart een kenteken. Voorheen werd regelgeving gekoppeld aan het bouwjaar. Nu wordt alle regelgeving gekoppeld aan de Datum Eerste Toelating.

  Als de RDW het bouwjaar van een oldtimer niet kan vaststellen, moet er onderzoek gedaan worden naar het exacte bouwjaar en van de voertuigeigenaar wordt verwacht dat het bouwjaar aantoont met bewijs. De FEHAC kan daarbij helpen met een bouwjaarverklaring.  Deskundigen bij de FEHAC beoordelen welk bouwjaar het voertuig heeft aan de hand van een bronnenonderzoek. Hiervoor dient de aanvrager duidelijke en scherpe foto's van het voertuig, chassisnummer, motornummer en typeplaatjes aan te leveren.

  De DET wordt – bij acceptatie van de bouwjaarverklaring door de RDW – 30 juni van het bouwjaar.

  4. Het nieuwe kentekenbewijs sinds 2014 (info RDW)

  Sinds 2014 kent Nederland een nieuw kentekenbewijs. Het papieren kentekenbewijs maakte plaats voor een kentekenbewijs op creditcardformaat. Dit nieuwe kentekenbewijs is handiger in gebruik en moeilijker te vervalsen. De centrale afgifte van de kentekencards verkleint de kans op fraude.

  De eigenaar/houder hoeft zelf niets te doen om een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat te krijgen, maar krijgt hem bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig. Het overschrijvingsbewijs is afgeschaft, in plaats daarvan komt een code van 9 cijfers. De eigenaar/houder krijgt het kentekenbewijs niet meer op het kentekenloket mee, maar het wordt per post thuisgestuurd.

  De verwachting is dat in 2019 de meeste papieren kentekenbewijzen zijn vervangen door kentekenbewijzen op creditcardformaat. Hoe de laatste papieren kentekenbewijzen uit de roulatie gaan, wordt later bepaald. Bezitters van oldtimers mogen hun papieren of linnen documenten behouden. Zij krijgen er een kentekencard plus tenaamstellingscode naast, die ze nodig hebben bij formele handelingen.

  De kentekencard wordt geïntroduceerd voor alle voertuigen die een kenteken hebben. Speciale kentekens blijven een papieren kentekenbewijs houden, zoals de voertuigen met AA-kenteken voor het Koninklijk Huis, diplomaten, voertuigen van Defensie, exceptioneel transport, transitokentekens, tijdelijke kentekens, handelaarskentekens en grensverkeer.

  Aanpak fraude

  Het aanpakken van voertuigcriminaliteit is een van de belangrijkste redenen om de kentekencard te introduceren. Bij een gestolen voertuig is immers altijd een vervalst kentekenbewijs nodig om het te kunnen verhandelen. De afgelopen decennia is weliswaar de diefstal van voertuigen vanwege joyriding sterk verminderd, maar de georganiseerde voertuigdiefstal is niet afgenomen. De nieuwe kentekencard is moeilijker na te maken dan een papieren kentekenbewijs. Niet alleen is het produceren van het document van polycarbonaat moeilijker dan van papier, ook zijn op het kentekenbewijs (combinaties van) moderne echtheidskenmerken verwerkt. Het namaken van een card met chip maakt het fraudeurs nog lastiger.

  Centrale afgifte

  In de oude situatie lagen delen IB die nog niet op naam van een eigenaar/houder waren overgeschreven op het postkantoor, bij het erkende bedrijf of op een RDW-locatie op voorraad. Dit bracht veiligheidsrisico’s met zich mee. In de nieuwe situatie hebben de genoemde partijen geen diefstalgevoelige voorraad meer. Het kentekenbewijs wordt op een centrale, beter beveiligde plek vervaardigd.

  Uniek documentnummer en barcode

  Ieder kentekenbewijs heeft een uniek documentnummer dat bij iedere handeling die gevolgen heeft voor het kentekenbewijs gecontroleerd wordt. De unieke barcode op de card versnelt die controle en verkleint bovendien de kans op invoerfouten. Door de komst van deze kentekenkaart veranderen er een (groot) aantal processen. De RDW heeft deze informatie uitgewerkt op hun site geplaatst. Dit zowel voor de zakelijk klanten als voor de particuliere klanten.

  5. Checklist Kentekens

  Bij aankoop / invoer van een klassieker 

  Hier staat een checklist waarmee u kunt controleren of u alles heeft voor de RDW kentekenkeuring Checklist

  Maak een afspraak bij een RDW Keuringsstation

  Onderstaande voorbeeld-link is voor personenauto’s:

  https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/invoeren/invoeren-vanuit-eu--of-eva-land

  Voor alle andere soort voertuigen:  https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen Per 1 januari 2019 is 'keuring invoeren voertuig ouder dan 30 jaar' gewijzigd in 'keuring invoeren voertuig van vóór 1 januari 1978'.

  Als u het voertuig rijdend over de openbare weg naar de RDW wilt brengen heft u een tijdelijk kentekens nodig (witte plaat met zwarte tekens dat u zelf van karton mag maken:

  https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/aanhanger-of-caravan/het-kentekenbewijs/bijzondere-kentekenbewijzen. Het voertuig moet dan al wel verzekerd zijn.

  Doe aangifte Belasting Personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

  Controleer de verplichtingen voor het voertuig: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/bpm/voor_welke_motorrijtuigen_betaal_ik_bpm

  Aangifte formulier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aangifte-melding-opgaaf-bpm. Er moet altijd aangifte gedaan worden als het een BPM-plichtig voertuig is, de belastingdienst bepaalt of het het nul-tarief van toepassing is, niet u !

  Stuur rechts in plaats van links RHD (Right Hand Drive)

  Komt het voertuig uit een land waar men links rijdt (b.v. Engeland, Japan, Australië) dan moet u voor de keuring de koplampen aanpassen aan rechts verkeer. Denk ook aan het mistachterlicht: dit moet in het midden of links van het midden zitten, Twee symmetrisch geplaatste mistachterlichten is toegestaan.

  Gewicht

  Voertuigen waarvan geen typegoedkeurings gegevens bekend zijn worden bij de RDW gewogen. Zorg dat het voertuig in standaarduitvoering is. Indien af fabriek reservewiel en boordgereedschap aanwezig zijn moeten die er nu ook bij zitten Rijklaar gewicht wordt in principe bepaald met minimaal 5 liter brandstof in de tank en alle andere vloeistoffen op peil. 

  Documenten meenemen naar de RDW keuring

  • buitenlands registratie bewijs (Kenteken bewijs)
  • eventuele rekeningen, nota's, etc. Is niet van belang voor de RDW, wel voor de Belastingdienst.
  • als u relevante technische gegevens hebt, vergemakkelijkt dat het werk van de keurmeester. Het voorhanden hebben van een kenteken van een identiek voertuig helpt ook.
  • eventuele bouwjaar verklaring FEHAC. Verklaring officiële Importeur, fabrikant of voertuigclub.
  • identiteitsbewijs aanvrager.

  Kosten

  Globaal bedragen de volledige kosten van de kentekenkeuring bij de RDW 150 euro, afhankelijk van het soort voertuig. Daar bovenop komt de aanschaf van een set kentekenplaten.

  APK

  Doorgaans wordt een geldige buitenlandse (EU) APK overgenomen. U dient dan wel het originele document te overleggen, waaruit dit blijkt. Indien de APK ontbreekt of binnenkort zijn geldigheid verliest dan is ons advies om een APK gelijktijdig met de kentekenkeuring bij de RDW te laten doen .

  Vooronderzoek

  Als u twijfelt of uw voertuig in NL geregistreerd kan worden is er de mogelijkheid tot een vooronderzoek door de RDW, Dat kan op het keuringsstation, maar ook op de plek waar het voertuig zich bevindt.  Dit raden we vooral aan bij het begin van een restauratie , zodat u niet achteraf met een voor veel geld gerestaureerd voertuig zit waarop geen kentekens wordt afgegeven. https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/wijzigen-of-restaureren/identificatieproblemen-bij-gerestaureerde-voertuigen.

  Vragen ? Suggesties voor aanvullingen of verbeteringen  ? secretariaat@fehac.nl

  FEHAC Kennisbank Dossier Kentekens voor klassieke voertuigen  v. 1.2 / 20190321