• De werkgroep erfgoed/register zoekt dringend nieuwe leden

  De werkgroep erfgoed/register zoekt dringend nieuwe leden voor de ontwikkeling van de erfgoed gedachte binnen het Fehac-beleid. Wat doet de werkgroep zoal in algemene zin?

  • Het bewaken van het cultureel aspect in het Fehac beleid, het afstemmen op beleidslijnen van OC&W, RCE en ook MCN.
  • Het analyseren en becommentariëren van wetten en regels op het gebied van het mobiele erfgoed.
  • Het vertalen van het erfgoedbeleid naar de clubbesturen, bewaken dat de voertuigeigenaren bewust worden en bewust blijven van de erfgoedgedachte als strategisch middel om het bestaansrecht van het mobiel erfgoed te legitimeren.
  • Het onderbouwen van de erfgoedgedachte voor het behoud van het mobiel erfgoed.
  • De Brusselse lobby ondersteunen voor wat betreft de erfgoedkant.
  • Mogelijk moet er samen met MCN en FIVA een tweede lobby, speciaal voor cultuur/erfgoed worden opgestart.
  • Het in gang zetten en voltooien, bij voorkeur in samenwerking met collega-verenigingen in het buitenland, van een traject dat uiteindelijk moet leiden tot een vermelding van bepaalde aspecten van het mobiel erfgoed op de UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed.
  • Het bewaken van de positie van de FEHAC als grootste partner van MCN, zonder dat dit ten koste gaat van de andere partners
  • Het trachten te betrekken van MCN en of Fehac in het UNESCO-traject en in de Brusselse lobby. Al datgene te doen wat noodzakelijk is voor het behoud van het mobiele erfgoed.

  Aanmelden kan via het secretariaat van de FEHAC