• De Mobiliteitsalliantie

  Bunnik 22 december 2022

  Sinds 2016 participeert de FEHAC in de Mobiliteitsalliantie. Dat is een uniek samenwerkingsverband van meer dan 20 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat een goede mobiliteit van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Mobiel kunnen zijn, is immers een fundamentele behoefte van de mens. Mobiliteit speelt een belangrijke rol in maatschappelijke opgaven.

  De ambitie van de Mobiliteitsalliantie is om reizigers en vervoerders in 2030 een drempelloze, duurzame, veilige en comfortabele reis te bieden. Daarin moeten er gelijke kansen zijn voor 'auto' en OV, en moeten de investeringen ook 'eerlijk' worden verdeeld.

  Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in dat kader meermaals gezegd dat mobiliteit voor iedereen toegankelijk moet zijn. Door een goede samenspraak en samenwerking tussen het Ministerie en de Mobiliteitsalliantie moeten we 'vervoersarmoede' voorkomen.

  Hoewel de FEHAC zich er sterk voor maakt om mobiel erfgoed een plaats in het verkeer te laten houden, is mobiel erfgoed op zich géén mobiliteit. Wij rijden met onze voertuigen om ze te behouden (stilstand is achteruitgang), om ze te laten zien aan een breed publiek of om naar speciale erfgoedbijeenkomsten te gaan. Dat 'functioneel rijden' wordt door de Mobiliteitsalliantie erkend en men ziet dus geen reden om ons daarin te beperken.

  De Mobiliteitsalliantie is een belangrijke gesprekspartner van de bewindslieden en de Ministeries bij het maken van de plannen voor Betalen naar Gebruik (BnG). Daarin krijgt de FEHAC als vertegenwoordiger van de 'hoeders van het mobiel erfgoed' voldoende de ruimte om aandacht te vragen voor de positie van het mobiel erfgoed.

  Hoe het zich uiteindelijk zal ontwikkelen, zal de toekomst uitwijzen. Tot nog toe kunnen we constateren dat er aandacht is voor onze belangen, en dat we in de gelegenheid zijn om mee te praten.

  Alleen dat is al voldoende reden voor ons lidmaatschap van de Mobiliteitsalliantie!