• Communicatie met de achterban

    FEHAC stuurt vele nieuwsbrieven. Maar komen die aan bij de leden van de aangesloten clubs?

    In dit stuk enkele tips.

    Communicatie_met_achterban