• Bericht van MCN: Veilig werken en Chroom-6

  Bunnik, 14 september 2022

 • n de afgelopen jaren kwamen verschillende schokkende verhalen naar buiten over onderhoudsmedewerkers bij onder andere defensie en NS, die ziek werden door blootstelling aan bepaalde stoffen. Deze stoffen, zoals chroom-6, lood en fijnstof, zijn met name een probleem bij oudere verflagen en coatings.

  Ook veel van de leden van uw vereniging verwijderen en bewerken (oudere) verflagen. Hoewel je bij hobby-matig onderhoud minder risico loopt om te worden blootgesteld aan deze stoffen, komt bij het verwijderen van verflagen en coatings wel degelijk stof vrij. De kleine stofdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid als ze worden ingeademd. Het kan het kankerverwekkende chroom-6 bevatten en lood, wat ook in lage concentraties al schade kan veroorzaken aan het zenuw-, hart- en vaatstelsel. Maar ook het fijnstof zelf kan longproblemen veroorzaken en klachten aan de luchtwegen.

  In bijgaande folder en infographic wordt uitgelegd met welke maatregelen blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden voorkomen. Deze informatie is in samenwerking met de experts van PreventPartner zorgvuldig samengesteld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte dit voorlichtingsproject mogelijk.

  In de bijlage vindt u:
  ·      Een informatiefolder
  ·      Een infographic (poster)
  ·      
  De informatie is vrij te gebruiken.

  Vragen? Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN; info@mobiel-erfgoed.nl of 06 55 00 31 92). Zie ook de website van MCN (www.mobiel-erfgoed.nl) of kijk op de pagina met Veelgestelde vragen.

 • Hang de infographic op de toegangsdeur van uw werkplaats!

 • Kees Wielemaker, secretaris MCN

  MCN (Mobiele Collectie Nederland) is een samenwerking van de vier sectoren van Mobiel Erfgoed: lucht, rail, water en weg. FEHAC vertegenwoordigt de sector weg.