• Dat we straks voorzichtiger dan tot nu toe met privacy gevoelige gegevens omgaan, vindt de FEHAC een goede zaak en in het belang van iedereen. Om de leden van de FEHAC nader te informeren over de komende Algemene Verordening Gegevens-bescherming, heeft de Juridische Commissie (JUZA) van de FEHAC op woensdag 7 maart 2018 een informatieavond gehouden. Daar is heel veel praktische informatie aan de orde gekomen: hoe richt ik mijn ledenadministratie in, wat mag het clubblad nog aan persoonsgegevens publiceren, mag een foto met een kenteken erop op de website en mag je de gegevens van oud leden bewaren? Ruim 100 mensen hebben deze bijeenkomst bezocht 

    Praktische handleiding in voorbereiding 

    De FEHAC komt kort na 7 maart nog met een praktische handleiding voor de clubs waarin de verplichtingen voor de club en de rechten van de clubleden omschreven gaan worden. Daarin zullen ook de vragen en antwoorden verwerkt worden die op de bijeenkomst van 7 maart aan de orde gekomen zijn.