• Artikel in Trouw op 31 oktober 2015: Nederland uit de pas met de EU-richtlijn

  Bij trouwerijen, galafeesten en talloze zomerse evenementen worden ze steevast opgetrommeld: de klassieke auto’s van particuliere eigenaren in Nederland. Maar aan deze verrijking van het straatbeeld dreigt een einde te komen. Want in 2014 heeft het kabinet de belastingvrijstellingen voor ‘klassiekers’ beperkt: alleen voor auto’s van veertig jaar en ouder gelden deze vrijstellingen nog.

  Hiermee loopt Nederland uit de pas met de EU-richtlijn die wordt gehanteerd door de internationale Federatie van Historische Voertuigen en vrijstellingen garandeert voor auto’s ouder dan dertig jaar. Wij maken ons bezorgd over de overlevingskansen van ons toekomstig mobiel erfgoed, juist nu bij de behandeling van de nieuwe erfgoedwet kamerbreed twee moties zijn aangenomen die gunstig zijn voor de 70.000 eigenaren van de klassieke voertuigen De eerste verplicht de minister van OCW om met de ministeries van zowel Financiën als Infrastructuur en Milieu, te overleggen over wet- en regelgeving die het behoud van mobiel erfgoed zou kunnen schaden. De tweede verplicht de minister om het Nationaal Register Mobiel Erfgoed te ondersteunen.

  Het gevaar dreigt nu dat ondanks de erfgoedwet waardevolle klassieke auto’s worden gesloopt of naar het buitenland verdwijnen. Ook technische kennis over klassieke voertuigen kan hierdoor verloren gaan. Daarom is het beter om oldtimers ouder dan dertig jaar fiscaal te ontzien. Dat betekent dus handhaving van het zogenaamde ‘kwarttarief’ in de wegenbelasting – met een maximum van €120 euro per jaar, waarbij de winterstop in acht wordt genomen. In de wintermaanden zijn deze klassieke voertuigen dan niet op de weg te vinden.

  De huidige regeling voor oldtimers gaat ervan uit dat er meer geld in de schatkist vloeit en het milieu minder wordt belast. Maar beide verwachtingen zijn tot nu toe niet ingelost: er is nog geen kwart extra de schatkist ingestroomd en wie is er zeker van dat een klassieker die op feest- en hoogtijdagen de garage verlaat, meer schadelijke stoffen uitstoot dan de gemiddelde moderne Volkswagen diesel, die dagelijks gebruikt wordt? Het Ministerie van Financiën kan een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie en cultuurbehoud door het particulieren zo makkelijk mogelijk te maken om hun liefde, passie en zorgvuldigheid te blijven steken in het deel van het Nederlandse mobiele erfgoed dat zij in hun bezit hebben.

  Cultureel erfgoed waar iedereen van kan genieten, gewoon op straat.

  8 november 2015