• Amoebe

    Ir. Rudolf C. Rijkeboer eur Ing (1938-2012) was een deskundige op het gebied van voertuigemissie. Hij heeft zijn hele werkzame leven gewerkt bij TNO. Na zijn pensionering heeft hij zich ingezet voor FEHAC om de emissie van oldtimers in kaart te brengen. Hij deed dit met het rekenmodel AMOEBE (Analytisch Model Oldtimer Emissies tbv Bijdrage-Evaluatie). Hiermee kon het aandeel van oldtimers in de luchtvervuiling door wegverkeer berekend worden. Als gevolg van dit model heeft FEHAC in 2009 en 2012 emissiemetingen aan oldtimers gedaan.

    Helaas is Rudolf overleden voordat hij zijn model af kon maken.

    Rekenmodel AMOEBE deel 1
    Rekenmodel AMOEBE deel 2