•  

  Naam: Vrienden van de Estafette
  Merk: Renault
  Categorieën: Bedrijfswagens
  Regio:  

   

  Doelstelling van de vereniging...

  'Let them roll!'... Oftewel ruim baan voor de Estafette; door een gezamenlijke inspanning van de leden, zoals uitwisselen van kennis en het verzamelen van materialen en onderdelen.
  Onvoorwaardelijke ingrediënten voor de overlevingskansen van de Estafette. 
  Maar ook de saamhorigheid wordt gevoed en wel door de organisatie van tenminste één verenigingsweekend per jaar en door de uitgave van 'De Estafette Loper'; een periodiek dat 4 keer per jaar op de mat ploft...

  Maar er gebeurt meer...

  De vereniging reageert alert op nieuwe initiatieven: 'sleutel'- en technische oriëntatiedagen worden er georganiseerd.  En er is een landelijke Old Timer-, Auto-Club-, Rally-, Tour-, of wat-dan-ook- dag, de vereniging bekijkt de mogelijkheid to deelname. 

   

  Ga naar de website