• FEHAC presenteert de uitkomsten van het Europese FIVA onderzoek naar de oldtimereigenaren, clubs en de oldtimer markt.

  Nederland is van oudsher een land met vele oldtimerliefhebbers. Mede daarom speelt de FEHAC een belangrijke rol binnen de internationale federatie FIVA. FEHAC-man Tiddo Bresters heeft dit onderzoek, in 15 landen tegelijk, voor de FIVA geleid. Een belangrijke rol is gespeeld door het team van Professor Bert van Wee (Universiteit Delft) en door onderzoeksbureau GfK. Als vervolg op een eerder internationaal onderzoek in 2006 geven de uitkomsten de actuele trends in de oldtimerwereld aan.

  Het FIVA onderzoek werd uitgevoerd in 2014. Er werden gegevens verzameld van 20.000 oldtimer eigenaren, 1500 clubs en 1000 bedrijven verdeeld over 15 EU landen. Het onderzoek toont als algemeen beeld hoe clubs moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden ook al groeit de oldtimerbeweging in het algemeen, en hoe bedrijven worstelen met het vasthouden van specialistische kennis en het vinden van gekwalificeerde medewerkers.

  Het onderzoek bewijst eens te meer dat oldtimers beperkt en selectief gebruikt worden en vrijwel nooit als dagelijks vervoer. 60% van de klassieke auto’s rijdt minder dan 1000km per jaar, en dat percentage is nog hoger voor klassieke tweewielers en bedrijfsvoertuigen. Oldtimer eigenaren geven jaarlijks gemiddeld alleen al €3800 uit aan restauratie, onderhoud, onderdelen en accessoires. Een conservatieve schatting is dat de omzet van de gehele bedrijfstak die zich bezig houdt met oldtimers in Europa maar liefst €5,5 miljard bedraagt en daarmee tussen de 100.000 en 140.000 arbeidsplaatsen in stand houdt. Waarbij aangetekend kan worden dat het voornamelijk middelgrote en kleine bedrijven betreft, die wel met zorgen naar de toekomst kijken.

  FIVA en FEHAC zien het daarom als hun taak initiatieven te ontplooien voor het ondersteunen van die bedrijfstak, het zoeken van ondersteuning bij overheden, en bij opleiders en onderwijsinstellingen voor het vasthouden van kennis. Het onderzoek laat verder zien dat 57% van de clubs deelneemt in meerdaagse internationale evenementen, wat binnen de Europese toeristensector minimaal 2000 extra banen creëert. 44% van de clubs is actief voor goede doelen en liefdadigheid, zoals inzamelingen en ritten met minder validen.

  Voor nog veel meer interessante feiten verwijzen wij graag naar het bijgesloten onderzoeksrapport.

  8 december 2014

  FIVA rapport 2014