• Zeer geslaagde afsluiting van het project 'Trekkerkenteken'

  • Alle partijen die bij het project 'Trekkerkenteken' betrokken waren, hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat te komen. We kunnen stellen dat dat zeker is gelukt.

    Om dit succes te vieren, en om het project op een feestelijke wijze af te ronden, heeft de Stichting Bravo Compagnie in Valkenswaard de projectgroep op 18 mei 2022 uitgenodigd voor een excursie. In een informele sfeer werd stilgestaan bij het project, en werd  gememoreerd dat inmiddels vrijwel alle voertuigen die daarvoor in aanmerking komen, een trekkerkenteken hebben.

    Daarna werd de projectgroep in een viertal klassieke voertuigen die voorheen in gebruik waren bij het Nederlandse leger, naar de locatie van de Bravo Compagnie gebracht. De broers Henk en Co Boons vertelden enthousiast over het ontstaan van de Bravo Compagnie en de rol die DAF in de naoorlogse jaren voor het Nederlandse leger heeft gehad. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst.

    Een deel van de groep mocht meerijden met de voertuigen, waarbij iedereen de gelegenheid kreeg om ook zelf eens achter het stuur te zitten om te ervaren hoe zo'n voertuig uit de jaren '50 of '60 eigenlijk rijdt. De anderen kregen een rondleiding over het complex van de Bravo Compagnie, waarbij niet alleen voertuigen werden getoond, maar ook werd uitgelegd welke technieken er allemaal nodig zijn om zo'n voertuig te bouwen, te onderhouden en vooral in rijdbare toestand te houden. Halverwege de middag werd er gewisseld en mochten de deelnemers aan het andere deel van het programma deelnemen.

    Het was een zeer geslaagde dag, en de Bravo Compagnie verdient een groot compliment voor haar gastvrijheid en het zeer zorgvuldig opgezette en leerzame programma. En wie er niet bij was, maar tòch zoiets wil meemaken: op zondag 23 oktober organiseert de Bravo Compagnie een evenement, waarbij men de dienstplicht tijdens de koude oorlog (opnieuw) kan beleven.