• Tractoren op het Binnenhof willen een kenteken en APK

  De bedrijfstakken die tractoren gebruiken vinden kentekens voor alle (land)bouwvoertuigen noodzakelijk. Ze zijn vóór registratie, het zorgt voor meer voertuigveiligheid en het toestaan van een snelheidsverhoging naar 40 km/u wordt mogelijk. Dan kunnen er ook veiliger landbouwroutes worden gemaakt, een effectieve handhaving op (land)bouwvoertuigen wordt mogelijk en invoering van een APK voor snelle tractoren kan dan ook.

  Demonstratie met grote tractoren in hartje Den Haag
  Om die noodzaak te benadrukken, kwam brancheorganisatie CUMELA Nederland gisteren 14 december met (land)bouwvoertuigen naar het Binnenhof in Den Haag. Kamerleden zagen daar de vaak enorme omvang van moderne (land)bouwvoertuigen en zagen zelf waarom nummerborden en een APK voor (land)bouwvoertuigen noodzakelijk zijn.

  Niet alleen kenteken maar ook APK  
  Op 14 december werd in het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid een brief van voormalig minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen besproken. In die brief kondigt de minister aan dat zij van plan is het in december 2016 verworpen wetsvoorstel kentekening (land)bouwvoertuigen opnieuw in te dienen bij de Tweede Kamer. In de brief motiveert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zoals het nu heet), waarom er gekozen wordt voor invoering van kentekens voor alle (land)bouwvoertuigen in lijn met het oorspronkelijke wetsvoorstel. De FEHAC onderschrijft, samen met de andere organisaties, de conclusie van de toenmalige minister volledig, dat alleen met het oorspronkelijke wetsvoorstel effectief voldaan kan worden aan APK-plicht voor landbouwtrekkers én de aangenomen moties inzake snelheidsverhoging en toegang tot wegen voor (land)bouwvoertuigen. Voor de FEHAC is het ook belangrijk dat de APK voor (land)bouwvoertuigen er gauw komt, omdat die gekoppeld is aan de vrijstelling voor 50 oldtimers. 

  Petitie voor snelle invoering  
  Acht organisaties hebben gisteren een petitie aangeboden waarin gevraagd wordt om een snelle invoering van de algemene kentekenplicht voor alle wegmobiele (land)bouwvoertuigen. Brancheorganisatie CUMELA Nederland nam het initiatief en o.a. ook de FEHAC en de RAI Vereniging Nederland onderstrepen het belang van het oorspronkelijke wetsvoorstel kentekening (land)bouwvoertuigen. Immers, het is toch merkwaardig dat een snelle elektrische fiets wel een kenteken moet hebben en (land)bouwvoertuigen nog steeds niet.

  Brede steun voor wetsvoorstel 
  De steun voor het wetsvoorstel is bijzonder groot. Maar liefst veertig maatschappelijke organisaties als Fietsersbond, VVN, organisaties van wegbeheerders VNG, IPO en Unie van Waterschappen en handhavers zoals politie en OM stemmen volledig in met het wetsvoorstel.

  14 december 2017