• Terugblik Interclassics 2023

  Bunnik 1 februari 2023

  Van 12 t/m 15 januari heeft de FEHAC een gevarieerd programma uitgevoerd dat door vele bezoekers interessante onderwerpen bevatte. Met ondersteuning van de businesspartners was het een succesvol evenement Interclassics werd door een record aantal liefhebbers bezocht.

  Een presentatie van Maastrichtse Autopioniers, met prachtige beelden uit de beginjaren van motorisch aangedreven voertuigen gaf een kijkje in de ontwikkeling van transport in het begin van de vorige eeuw rond Maastricht.

  ASR gaf een helder beeld van de manier waarop verzekeraars met historische objecten omgaan en wat het belang is van een juiste waardebepaling voor de verzekerde waarde in geval van schade. 

  Glasurit, als de grootste leverancier van autolakken heeft verschillende presentaties verzorgd over behoud van originaliteit, bij restauratie of herstel met moderne lakken. De voorbewerking en de selectie van de te gebruiken lakken werden uitvoerig uit de doeken gedaan en ook de invloed van de grondlak op het eindresultaat kreeg daarbij speciale aandacht.

  Ecomaxx heeft een presentatie verzorgd over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van synthetische brandstoffen en het gebruik daarvan in klassieke verbrandingsmotoren. In het verlengde daarvan was er de presentatie van Pieck van Hoven, die met zijn Rover P5 een rally succesvol uitreed, met Ecomaxx benzine. Zijn ervaringen zijn een belangrijke bevestiging van de uitstekende eigenschappen van de brandstoffen die momenteel worden ontwikkeld.

  Motul gaf een presentatie over smeermiddelen, die steeds meer als maatwerk voor klassieke voertuigen worden ontwikkeld. Vooral van belang om grondstoffen en onderdelen die vroeger werden gebruikt niet aan te tasten en te behouden voor een lang en actief ‘leven’ van de voertuigen waar ze in toegepast worden.

  Ronald Kooijman nam de bezoekers mee in de historie van het Louwman Museum en naar de wereld van museale voertuigen die een plaats vinden in hun collectie en hoe zij deze aan het publiek tonen.

  De op de eerste beursdag door BOVAG, FEHC en KNAC gepresenteerde Vrijwillige Klassieker Inspectie (VKI) werd voor een groot aantal geïnteresseerden nader toegelicht.

  Sprekers van de FEHAC gaven verder de stand van zaken weer over ‘betalen naar gebruik’ en het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Het NRME moet ervoor zorgen dat we voor onze klassieke voertuigen faciliteiten kunnen krijgen of handhaven, die voor het behouden en rijden van dit bijzondere bezit van belang zijn.

  Op 13 januari vond de uitreiking plaats van de FEHAC verkiezing mooiste clubstand en beste clubauto 2023. Er werden 3 clubprijzen uitgereikt en een bijzondere onderscheiding aan juryvoorzitter Wolter Gratama.