•  

  Naam: Stichting Mobiel Museum Militair Materieel BRAVO Compagnie
  Merk: Militaire voertuigen
  Categorieën: Bedrijfswagens, Motorfietsen
  Regio:  

   

  Stichting Bravo Compagnie is op 6 november 1996 opgericht en stelt zich ten doel legervoertuigen en -materieel uit de periode van de militaire dienstplicht (1945-1996) rijdend te houden en tijdens evenementen aan het publiek te tonen.

  Stichting Bravo Compagnie beheert een particuliere verzameling legermateriaal (voertuigen en uitrustingsstukken). Dit materiaal is in het Nederlandse leger gebruikt geweest gedurende de tijd dat Nederland dienstplichtigen in het leger had (1945 - 1996).

  Stichting Bravo Compagnie organiseert evenementen met militaire legervoertuigen en verleent medewerking aan shows en demonstraties.

  Stichting Bravo Compagnie is niet verbonden met een andere vereniging of stichting (zoals AVC, GAF, Keep them Rolling, War Horses, Wheels)  maar werkt hier wel mee samen.

  Op evenementen is het dus mogelijk voertuigen van onze stichting samen met voertuigen van andere verenigingen of stichtingen aan te treffen.

   

  Ga naar de website