• Speed-pedelec helm voor historische snorfietsen

  Zienswijze ingediend over helmplicht
  In de internetconsutaltie onder belangenorganisaties over dit onderwerp heeft ook de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs [FEHAC] haar zienswijze ingediend. Deze was specifiek gericht op het uitzonderen of beperken van de helmplicht voor bestuurders van historische snorfietsen.

  TNO onderzoek
  De Minister van I&W heeft na deze internetconsultatie TNO Traffic & Transport opgedragen te onderzoeken, of de speed-pedelec normering ook kan gelden voor snorfietsen die trapondersteuning vereisen. Het gaat hierbij ook om de historische snorfietsen (de klassieke rijwielen met hulpmotor).

  De conclusie van TNO is, dat de onderzochte snorfietssoorten vergelijkbaar zijn met de speed-pedelec. Dat is een snelle elektrische fiets met kenteken die wel 45 km per uur rijdt en waarvoor een helm al verplicht is. De keuze voor de speed-pedelec helm voor beide snorfietssoorten geeft een hoofdbeschermingsniveau met een vergelijkbaar tof zelfs beter veiligheidsperspectief in vergelijking met de speed-pedelec rijder.

  Goede onderbouwing voor helmplicht
  Op basis van het TNO rapport concludeert FEHAC dat als een helmplicht van kracht wordt, het toestaan van een speed-pedelec helm voor historische snorfietsen door TNO goed is onderbouwd en verzoekt de minister dit in de uiteindelijke wet- en regelgeving op te nemen.