• Samenwerking KNAF-BSHR / FEHAC

  Op 7 januari 2013 hebben de KNAF/BSHR en de FEHAC een samenwerking overeenkomst gesloten waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Beide organisaties zullen één en dezelfde reglementering voor de Historische Regularity Rally’s, vastgelegd in het SHR, gebruiken en toepassen voor alle regularity rally’s die onder haar autoriteit georganiseerd en verreden worden.
  • De leden van beide organisaties die regularity rally’s organiseren en/of laten verrijden zijn verplicht het SHR te respecteren en het gestelde in het SHR na te leven.
  • Het bijzonder Reglement van een regularity rally zal overeenkomstig het gestelde in het SHR door de ‘coördinator reglementen’ van het BSHR goedgekeurd worden.
  • Jaarlijks zal er minstens één overlegvergadering georganiseerd worden tussen beide organisaties.

  De gebruikte definities/ afkortingen zijn:

  BSHR - Bestuur Sectie Historische Rally’s van de KNAF

  FEHAC - Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs

  KNAF - KNAC Nationale Autosport Federatie

  Regularity rally - Regelmatigheidsrally, waarbij de gemiddelde snelheid de 50 km/uur niet te boven gaat

  SHR - Standaard Regelement Historische Regularity Rally’s

  12 december 2013