• Rectificatie op nieuwsbrief taxatieopleidingen van 30 januari 2018

  In onze nieuwsbrief was het tweede deel over van de taxatiecursus van Wiebren de Jong ingekort waardoor wat te weinig informatie over deze cursus werd verstrekt. Ook werd het email adres ingekort en dus verkeerd en dat is lastig bij het opgeven als deelnemer voor deze cursus. Daarom hieronder onverkort het hele bericht over de cursus klassiekertaxateur 2018 op 14 en 15 maart a.s. te Emmeloord. 

  CURSUS KLASSIEKERTAXATEUR 2018
  Voor de tweede keer wordt de cursus “taxateur klassieke voertuigen” georganiseerd. Deze tweedaagse cursus is vooral bedoeld voor de jongere liefhebbers die dit hele leuke vak willen leren. Dat er belangstelling hiervoor bestaat, is te zien op bovenstaande foto tijdens de eerste cursus in 2017.

  Toekomstige erkenning als klassieker taxateur
  Na het doorlopen van deze cursus, theorie en later praktijk, kunnen (aspirant-) taxateurs zich aanmelden bij enkele registers, zoals de Federatie TMV, de Stichting VRT en de Stichting RETM met het verzoek het traject in te gaan om hen als lid te accepteren. Sinds enige jaren is er bij de sectie Motorvoertuigen van de Federatie TMV de mogelijkheid een examen voor adspirant-taxateurs motorvoertuigen af te leggen. Ook in 2017 hebben een aantal cursisten van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Na het met goed gevolg af te leggen praktische deel kunnen we mogelijk nieuwe taxateurs c.q. collega’s begroeten.

  Twee dagen taxatie informatie door deskundigen
  Om op een goede manier aan kennisoverdracht te werken heeft Register taxateur voertuigen en klassieker liefhebber Wiebren de Jong ook voor 2018 het initiatief genomen een 2-daagse basiscursus te organiseren. Samen met zijn zoon Arjen heeft hij het inmiddels 25 jaar bestaande kantoor De Jong Klassiekertaxaties in Scharnegoutum bij Sneek. Wiebren de Jong is in 1992 beëdigd als taxateur motorvoertuigen.
  De cursusdagen worden gehouden i.s.m. met Register taxateur Kees van Stokkum uit Achterveld die het technische gedeelte van de auto’s weer voor zijn rekening neemt.
  Kees is vooral bekend om zijn uitgebreide kennis op het gebied van Italiaanse auto’s en motoren en is eveneens in 1992 beëdigd als taxateur. Ook Herman Steendam van de FEHAC heeft weer zijn medewerking, betreffende regelgeving en juridische oriëntatie, toegezegd.

  Cursuslocatie Emmeloord
  De cursus zal worden gehouden in Emmeloord op 14 en 15 maart 2018.
  Ervaring of vooropleiding in het automotive vak is een vereiste voor deelname. De kosten bedragen € 740,- voor beide dagen. Dit is inclusief de consumpties, lunches, deelname certificaat en usb stick. Separaat is er een aantrekkelijk aanbod voor een hotelovernachting en diner op de 14e maart. Na het theoretische gedeelte volgt later nog een deelname mogelijkheid aan een praktijk-taxatiedag in mei 2018.

  Opgave en inlichtingen
  Opgave kan per mail via info@dejongklassiekertaxaties.nl. Men ontvangt dan een inschrijfformulier. Bij grote belangstelling worden de deelnemers op een reservelijst geplaatst en als eerste benaderd voor een eventuele volgende cursus.

  2 februari 2018