• RDW maatregelen i.v.n. het Coronavirus

  De focus van de RDW is sinds de uitbraak van het coronavirus gericht op de continuïteit van de cruciale dienstverlening en het garanderen van een veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers en klanten. Het doel van de RDW is om de komende periode stapsgewijs de dienstverlening uit te breiden, rekening houdend met de RIVM richtlijnen. Veiligheid van onze klanten en medewerkers blijft voorop staan.

  Op de website www.rdw.nl vindt u de meest actuele informatie. Hieronder vindt u een opsomming van onderwerpen die belangrijk (kunnen) zijn voor u en uw achterban.  

  Keuringsstations
  Momenteel zijn 9 van de 16 keuringsstations geopend. Wij werken hier in twee ploegendiensten om te zorgen dat de besmettingsrisico’s zo laag mogelijk zijn. Op de keuringsstations worden op dit moment alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd. Dit blijft in ieder geval tot eind april (week 18) ongewijzigd. Ook kunnen er overschrijvingen worden gedaan met buitenlandse identiteitsbewijzen.

  Importkeuringen
  De tijdelijke corona procedure Individuele inschrijvingen is nu verder uitgebreid. Vanaf donderdag 9  april is het voor erkende bedrijven mogelijk om naast personenauto’s (categorie M1) ook motorfietsen (categorie L) en lichte bedrijfsauto’s (categorie N1) via de tijdelijke procedure aan te melden voor keuring. Het criterium ‘voertuig is reeds verkocht’  is voor al deze categorieën niet (meer) van toepassing.

   De RDW houdt toezicht op de rekeninghouders die gebruik maken van dit tijdelijke importproces door middel van steekproeven. Dit kan betekenen dat de RDW een voertuig ter controle oproept om naar het keuringsstation te komen.

   Op dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd van de aanvragen geven zoals gebruikelijk onder normale omstandigheden. Wij doen er alles aan om alle aanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

  Zware bedrijfsauto’s en schadekeuringen
  De RDW verwacht dat ook of importkeuringen voor zware bedrijfsauto’s en schadekeuringen op korte termijn weer doorgang kunnen vinden. Naar verwachting zijn deze processen in week 18 (28 april) operationeel. Dit onder de voorwaarde dat dit blijft passen in het beleid van het Kabinet en RIVM richtlijnen.

  APK
  Het is goed te horen dat door diverse branchepartijen en rekeninghouders mee wordt gedacht met het ontzorgen van de voertuigeigenaar. Bijvoorbeeld door het halen en brengen van voertuigen kan de APK gewoon doorgaan. De APK-dienstverlening draait op dit moment als normaal.