• RDW kan een oud Nederlands kenteken opnieuw uitgeven
 • Bunnik 30 december 2020

  Bij de restauratie van ons mobiele erfgoed speelt het kenteken van het voertuig een belangrijke rol. Soms is het oorspronkelijke Nederlandse kenteken nog in zijn geheel aanwezig (papieren compleet plus kentekenplaat) en bekend bij de RDW. Dan kan na een lange restauratie de kentekenplaat weer worden gemonteerd en het voertuig na een kentekenkeuring (of beëindiging schorsing) weer in gebruik genomen worden.

  Maar wat te doen als niet alle kentekendocumenten meer beschikbaar zijn en de RDW heeft geen gegevens meer over het originele Nederlandse kenteken dat bij het voertuig zou horen. Vooral voor deze situaties heeft de FEHAC met de RDW overleg gevoerd met belangrijke resultaten. Wij brengen u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

  Het belangrijkste resultaat van het overleg tussen RDW en FEHAC is te zien op de website van de RDW. Een tekst met de mogelijkheid om te keuren met behoud of her uitgifte van het originele Nederlandse kenteken is nu toegevoegd. Hier is de link: Keuringsafspraak maken

 • De RDW stelt wel een paar duidelijke voorwaarden aan her uitgifte van een kenteken. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden te onderscheiden. De meest voorkomende:

  1. Het oude Nederlandse kenteken is nog compleet aanwezig. Er zijn door de RDW sinds de start van de moderne kentekening in 1951 verschillende versies van het kentekendocument geweest (linnen kenteken, deel I + II, deel 1a,1b en later nog een Deel III plus Kopie Deel III). Het document en de kentekenplaat zijn compleet aanwezig.
  2. Van het oude Nederlandse kenteken zijn nog fragmenten aanwezig. Bijvoorbeeld alleen de kentekenplaat. Of alleen een Deel I. Alle combinaties van aanwezige kentekenfragmenten zijn hier mogelijk.
  3. Er zijn (vrijwel) geen kentekenfragmenten meer, maar er is wel een document aanwezig dat het aannemelijk maakt welk kenteken bij dit voertuig ooit is afgegeven.

  Eerst de genoemde mogelijkheden 1. en 2.
  De kern van de voorwaarden die de RDW stelt voor her uitgifte van een oud NL kenteken is:

  Kunt u aantonen dat DIT voertuig met DIT chassis- of framenummer (VIN) ooit DIT kenteken had, dan zal de RDW in de regel het kenteken weer teruggeven aan het voertuig. Dit geldt voor motorfiets, vrachtauto, bus, scooter en auto.

  Het begrip ‘aantonen’ gaat over het kunnen laten zien van een kenteken- document, of fragmenten daarvan. Daarbij moet de koppeling tussen chassis-/framenummer, het voertuig en het kenteken in de kentekenfragmenten aantoonbaar aanwezig zijn. Als bijvoorbeeld alleen nog het recentere kentekenfragment ‘Tenaamstellingsbewijs’ aanwezig is met daarop alleen nog de meldcode plus het kentekennummer, dan zal de RDW proberen deze twee gegevens in het register terug te vinden. Het is onzeker of het oude kenteken dan alsnog opnieuw wordt uitgegeven.

  Een tweede voorbeeld:
  U heeft alleen nog de oorspronkelijke kentekenplaat. Of u heeft een alleen een foto waarop het voertuig met kentekenplaat te zien is. Dat is zeker onvoldoende, want er is geen mogelijkheid om chassis-/framenummer te koppelen met het kenteken.
  De RDW kan u dan na goedkeuring van het voertuig alleen een kenteken uit een van de lopende oldtimer kentekenseries uitgeven, als het voertuig dateert van vóór 1978.

  En dan is er nog mogelijkheid 3.
  Hier zijn de sleutelwoorden ‘aannemelijk maken’. U bezit bij uw voertuig wél een document met daarop een koppeling tussen chassis-/framenummer en een kentekennummer. Bijvoorbeeld: Er zitten bij het voertuig garagerekeningen uit lang vervlogen tijden. Vroeger werd op zo'n rekening vaak het kenteken én het chassisnummer vermeld. Of een oude verzekeringspolis of instructieboekje waarin kenteken en chassisnummer vermeld staan. Dat zijn documenten waarmee u aannemelijk kunt maken dat kenteken en voertuig/chassisnummer bij elkaar hebben gehoord. Op basis hiervan kan de RDW besluiten het oude kenteken opnieuw uit te geven.

  Net als de FEHAC, probeert ook de RDW ons mobiele erfgoed zo goed mogelijk origineel te houden. De uitbreiding van de keuringsafspraak op de RDW website is daarvan het bewijs.

  Maar, het is aan de voertuigeigenaar om goed beslagen ten ijs te komen tijdens die keuring en de nodige papieren en bewijsstukken mee te nemen. Kunt u aan de genoemde voorwaarden voldoen of ze aannemelijk maken, dan is er een goede kans op her uitgifte van het originele Nederlandse kenteken.

  Het is en blijft de RDW die hierin het laatste woord heeft en het besluit neemt tot al dan niet her uitgifte van een oorspronkelijk kenteken. Daarom kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend.