• RDW faciliteert toegang milieuzone voor oldtimer bromfietsen

  Een grote groep eigenaren van bromfietsen van 30 jaar en ouder krijgt voor 1 januari 2018 gratis een kentekencard met daarop een aangepaste datum eerste toelating (DET) toegestuurd. Daarmee kunnen deze bromfietseigenaren desgewenst toegang tot de milieuzone in Amsterdam verkrijgen. Met deze oplossing komt de RDW tegemoet aan de wensen van bromfietsbezitters om vast te leggen of een bromfiets ouder is dan 30 jaar. De leeftijd staat voor een gedeelte van deze brom- en snorfietsen nu nog niet geregistreerd. In totaal gaat het om zo’n 100.000 bromfietsen in heel Nederland.
  Ruim anderhalf jaar is de FEHAC druk in overleg geweest met de gemeente Amsterdam over de toelating van de historische bromfietsen -het mobiel erfgoed- tot de milieuzone. Het struikelblok bleek al snel de DET (datum eerste toelating) van 31 augustus 2005 te zijn die op het kenteken staat. Die DET aanpassen was niet eenvoudig. Want hoe kun je vaststellen hoe oud een bromfiets nu precies is? De oplossing is de uitkomst van nauwe samenwerking tussen de FEHAC, de specialisten op dit gebied van het oldtimerblad 'Bromfiets', het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, en de RDW. De Gemeente Amsterdam kan zich goed in deze oplossing vinden.

  Milieuzone voor bromfietsen Amsterdam 
  Amsterdam gaat op 1 januari 2018 een milieuzone invoeren om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en bromfietsen vallen daar ook onder. De gemeente wil de oldtimer brommers daarvan uitzonderen en ze in het weekend en op feestdagen welkom heten in de Amsterdamse binnenstad.  

  Kentekenregistratie 
  Op dit moment is administratief moeilijk vast te stellen of een bromfiets ouder is dan 30 jaar. Op het kentekenbewijs van historische bromfietsen kan namelijk een fictieve ‘datum eerste toelating’ van 31 augustus 2005 staan. Die datum is ten tijde van de kentekenregistratie van bromfietsen (2005-2007) gekozen omdat het toentertijd niet nodig en kostbaar was om de exacte datum te achterhalen. Met de komst van milieuzone voor bromfietsen in Amsterdam is het inmiddels wel nodig om meer duidelijkheid te hebben over de leeftijd van de bromfiets. 

  Voor welke voertuigen 
  De volgende voertuigen, met een datum van 31 augustus 2005, krijgen gratis een aangepast kentekenbewijs toegestuurd: 
  Bromfietsen met een typegoedkeuring die vóór 1988 is beëindigd. Op het kentekenbewijs komt een datum eerste toelating van 31 december 1967, 1977 of 1987, afhankelijk van de laatste dag van de geldigheid van die typegoedkeuringen; 
  Bromfietsen zonder typegoedkeuring en toegelaten tot de weg vóór 1974. De datum eerste toelating wordt dan 31 december 1973. 
  De tekst: 'deze bromfiets is eerder in gebruik genomen dan onder datum eerste toelating is vermeld' onder 'bijzonderheden' blijft gehandhaafd. 

  Resterende brommers naar keuringsstation RDW 
  Voor bromfietsen die ouder zijn dan 30 jaar maar niet in bovenstaande groepen zijn onder te brengen, is het niet mogelijk voor de RDW om op basis van de typegoedkeuring de datum van de eerste toelating vast te stellen. Deze brommereigenaren kunnen met hun bromfiets op een keuringsstation van de RDW terecht, waar door beoordeling de exacte datum wordt vastgesteld. Hier zijn kosten aan verbonden. Ze krijgen dan een kentekenbewijs met de nieuwe datum toegestuurd. Alle eigenaren mogen het oude, ongeldige kentekenbewijs houden om alle historische papieren bij elkaar te hebben.  

  Toekomstvast voor heel Nederland 
  Met de gekozen oplossing wordt een zo groot mogelijke groep bromfietsbezitters meteen geholpen en draagt de overheid de kosten. De samenwerkende partijen realiseren zo bovendien een landelijke oplossing die voor alle bromfietsen in heel Nederland geldt.  (Foto: Marco van der Willik)

  14 december 2017