• Platformbijeenkomst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 11 december 2019

  Tijdens de platformbijeenkomst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 11 december a.s. zal namens het Mobiel Erfgoed op de Weg spreken: Niek van Trigt, de voorzitter van de Veteranen Autobussen. In het tweede deel van de middag komt de brandstof aan de orde. Ewald Breunesse van Shell zal het hebben over brandstofinnovatie; de kansen en de risico’s. Jaap Nieweg, oud-voorzitter van de mobiele collectie Nederland spreekt over de fossiele brandstoffen in de 21ste eeuw en welke strategie kiest het mobiel erfgoed.

  Toegang gratis en vrij voor iedere belangstellende.

 • Aankondiging - reserveer in uw agenda

  Innoveren, meebewegen, vooroplopen – mobiel erfgoed en brandstoffen

  Wat: Platformbijeenkomst over mobiel erfgoed en brandstoffen. Wanneer: woensdag 11 december 2019, 13.30 – 17.00 uur Waar: Kinderdijkzaal RCE, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

  Brandstof is voor veel mobiel erfgoed van groot belang. Kolen, diesel, kerosine: fossiele brandstoffen hebben de revolutie van de mobiliteit mogelijk gemaakt. Voor veel mobiel erfgoed is die fossiele brandstof deel van de identiteit, de waarde van het erfgoed.

  We zijn als Nederlandse samenleving volop bezig met een energietransitie. Fossiele brandstof is een factor gebleken in een ontwikkeling die niet alleen zegeningen bracht, maar ook problemen. En daarom streven we naar een nieuwe economie, die z’n kracht put uit duurzame energie.

  Hoe gaat het mobiel erfgoed hiermee om? Is de energietransitie een bedreiging waartegen alleen verzet mogelijk is om het behoud van mobiel erfgoed veilig te stellen? Of zijn er andere wegen die we kunnen bewandelen? Biedt de energietransitie ook kansen om het mobiel erfgoed een toekomst te geven? Is er misschien zelfs een rol weggelegd voor het mobiel-erfgoedveld als innovator?

  Op de vierde platformbijeenkomst Mobiel Erfgoed gaan we op zoek naar de kansen die de energietransitie biedt om mobiel erfgoed ook in de toekomst een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Kan mobiel erfgoed innoveren? Moet mobiel erfgoed meebewegen? Is mobiel erfgoed zelfs in staat om voorop te lopen?

  Aanmelden en meer informatie

  Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. Dat kan via dit aanmeldformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Programma 

  • 13.00 Inloop met koffie en thee
  • 13.30 Welkom en inleiding door Arjen Kok en Bert Pronk

  1.  Berichten uit de sectoren
  • 13,45 Weg: Niek van Trigt, voorzitter Stichting Veteraan Autobussen
  • 14.05 Water: Martine van Lier, namens de Federatie Varend Erfgoed Nederland
  • 14.25 Rail: René van den Broeke, Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
  • 14.50 Lucht: Oskar Meijerink, Sky NRG
  • 15.10 Pauze

  2. Grenzen verleggen
  • 15.45 Brandstofinnovatie, kansen en risico’s. Visies en ervaringen van Shell. Ewald Breunesse, manager energie transities, Shell
  • 16.15 Fossiele brandstoffen in de 21ste eeuw. Welke strategie kiest het mobielerfgoed? Jaap Nieweg, oud-voorzitter MCN, voorzitter Fedecrail
  • 16.45 Discussie en afsluiting
  • 17 Borrel

  De platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur en fondsen en filantropen centraal.