• Nog geen boetes voor niet-geregistreerde (land)bouwvoertuigen

  Bunnik 5 januari 2022

  FEHAC heeft regelmatig gewezen op de registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen. Dat kon zonder keuring tot en met 31 december 2021. Daarom gaat FEHAC er vanuit dat de achterban voor wie dit van toepassing is, een kenteken heeft aangevraagd.

  Mocht er naar aanleiding van de registratie door de RDW nog geen kenteken zijn afgegeven, dan is het goed om te weten dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend heeft gemaakt dat, in afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid, een coulanceperiode wordt ingesteld voor (land)bouwvoertuigen die vanaf 1 januari 2022 nog niet voldoen aan de registratieplicht. Als eigenaren geen kentekenbewijs kunnen tonen, krijgen zij tot 1 juli 2022 nog geen boete van het Openbaar Ministerie en de politie.

  Deze coulanceregeling is ingesteld om te voorkomen dat eigenaren van (land)bouw voertuigen worden belemmerd in hun activiteiten. Vanaf 1 januari 2022 is het alleen nog mogelijk om een voertuig te registreren na een keuring op een RDW-keuringsstation. Dat kost dan minimaal 140 euro. 

  De coulance geldt alleen voor de handhaving op de registratieplicht. Een (land)bouwvoertuig moet op de weg voldoen aan de verzekeringsplicht. Ook mag met een ongeregistreerd (land)bouwvoertuig niet harder worden gereden dan 25 km/u. Harder rijden is alleen toegestaan (tot maximaal 40 km/u) als het voertuig is voorzien van een kentekenplaat. Mocht het aanvragen van een kenteken toch vergeten zijn, dan adviseert FEHAC dat alsnog zo snel mogelijk te doen. Hou er rekening mee dat eind 2021 heel veel aanvragen bij de RDW zijn binnengekomen en dat dit een flinke vertraging oplevert.

  Als het voertuig een kenteken heeft gekregen, vergeet dan niet om dit onmiddellijk door te geven aan de WA-verzekeraar van het voertuig. De RDW controleert regelmatig of voldaan is aan de verzekeringsplicht!