• Nieuwe brandstoffen.

  Het aantal mogelijkheden om mobiel erfgoed aan te passen aan de noodzakelijke verbetering van de luchtkwaliteit en de invloed daarvan op klimaatverandering zijn beperkt, omdat het aandeel van klassieke voertuigen in schadelijke emissie zeer klein is. Toch is de FEHAC zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  De FIVA heeft zich, net als FEHAC, uitgesproken tegen een eventuele ombouw naar elektrische aandrijvingen. Daarom is de inzet op de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen geïntensiveerd.

  Hierbij gaat het om brandstoffen die:

  • geen probleem opleveren voor mobiel erfgoed
  • beduidend minder emissie opleveren dan de huidige brandstoffen
  • niet fossiel zijn
  • volledig hernieuwbaar zijn.

  Hoewel de productie nog zeer beperkt is, is de techniek waarmee deze brandstoffen worden geproduceerd al meermaals bewezen.

  FEHAC gaat bijdragen aan testen die de zusterorganisaties in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk komend jaar willen gaan doen met het gebruik van synthetische brandstof, z.g. “e-fuel”, in mobiel erfgoed. FEHAC heeft aangeboden de coördinatie van deze testen te doen en de resultaten te koppelen aan de bestaande ervaring op dit gebied.

  Dit heeft inmiddels ook de interesse gewekt van andere belangenbehartigers op het gebied van mobiliteit. Als uit deze testen blijkt dat de nieuwe brandstoffen inderdaad de voorziene positieve bijdrage leveren, kan het gebruik wellicht uitgebreid worden naar door waterstof- of elektrisch aangedreven voertuigen. Dan is er geen noodzaak om technisch nog goede voertuigen voortijdig te slopen of te exporteren.

  Dit heeft nog een heel belangrijk bijkomend aspect. Schone lucht is geen privilege voor Europa. De lucht- en klimaatproblematiek gaat de hele wereld aan. Met het beschikbaar krijgen van de relevante brandstoffen kunnen ook andere werelddelen mee optrekken in deze missie.

  Dit is ook een belangrijke reden om samen te werken met andere belangenbehartigers.

  Mobiel erfgoed.

  FEHAC loopt niet alleen voorop in duurzaamheidsdenken bij de belangenbehartigers voor het wegverkeer, maar ook bij de belangenbehartigers van het gehele mobiel erfgoed.

  De andere koepels binnen de Mobiele Collectie Nederland (MCN) hebben aangegeven van FEHAC te willen leren en samen verder op te trekken. In dat kader zal de samenwerking binnen MCN worden versterkt. Daarnaast worden met de sectoren water en rail afzonderlijke samenwerkingen aangegaan. Deze samenwerkingen zijn allereerst gericht op het dossier duurzaamheid en brandstof.