• Moyersoen is het grootste online veilinghuis van België. Met meer dan 30 jaar ervaring op zowel nationaal als internationaal niveau, zijn we gespecialiseerd in het verkopen van roerende en onroerende goederen. Snel kopen en verkopen is de kracht van online veilen. Voor kopers zijn online veilingen tijdbesparend; u kan bieden waar en wanneer u wil. U komt bij ons team van enthousiaste medewerkers steeds op de eerste plaats. Wij zorgen voor de beste prijszetting, uitgebreid aanbod en een snelle afhandeling. Onze verkopers zijn bij Moyersoen in goede handen. Met onze expertise zorgen wij voor een correcte afhandeling van uw overstock, voorraad en bedrijfsuitrusting. Voor elke gelegenheid bieden wij uw onderneming een op maat gemaakte oplossing.

    Tenslotte is Moyersoen ook actief als makelaar van onroerend goed met Moyersoen Real Estate. Via www.moyersoen.be registreren we dagelijks 35.000 bezoekers uit 138 landen en krijgen we elke 23 seconden een nieuw bod binnen. Jaarlijks worden 65.000 kavels geveild in zo’n 500 veilingen.

    Contacteer ons via www.moyersoen.be of via 32 3 827 21 31 en wij doen het nodige.