• Mobiliteitsalliantie voorgedragen voor Lobbyprijs.

    De vakjury van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) heeft de Mobiliteitsalliantie, waar de FEHAC lid van is, voorgedragen voor De Zilveren Vos. Dit is een nieuwe prijs van de BVPA voor de beste belangenbehartiging. Dit jaar is de prijs voor een koepel, brancheorganisatie of belangenorganisatie. Op 2 juni kiezen de deelnemers van het BVPA-congres welk lobby-initiatief De Zilveren Vos heeft verdiend.

     De onafhankelijke jury, bestaande uit Arco Timmermans (hoogleraar Public Affairs), Caspar van den Berg (hoogleraar Bestuurskunde en Eerste Kamerlid namens de VVD) en Marielle van Oort (Directeur Van Oort & Van Oort en directeur van de PA-academie) heeft een top 3 geselecteerd uit de vele tips die vanuit onze leden binnen zijn gekomen. De genomineerden zijn naast de Mobiliteitsalliantie, de Jonge Klimaatbeweging en FNV Metaal.

    De Mobiliteitsalliantie, een breed samenwerkingsverband met onder andere de FEHAC, de ANWB, NS en de RAI-vereniging zette in de lobby de reiziger centraal. In de integrale aanpak die de alliantie als collectief bepleitte werd de verbinding gemaakt met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningopgave, klimaatbeleid en de groeiende kloof tussen stad en platteland.

    Deze aanpak heeft geresulteerd in extra investeringen in infrastructuur, na jaren van bezuinigingen. Daarnaast slaagde de Mobiliteitsalliantie erin om het rekeningrijden succesvol te reframen tot betalen naar gebruik. Zo werd een onderwerp dat twintig jaar lang politiek taboe was, afgelopen jaar een beleidsvoornemen van het nieuwe kabinet.