• Een man uit Grootschermer heeft terecht een boete gekregen voor het inrijden van de Utrechtse milieuzone in 2015. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De man had zijn oude dieselauto uitgeleend aan Telegraaf-columnist Rob Hoogland, die zo de geldigheid van de milieuzone aan de kaak wilde stellen. De kantonrechter stelt echter vast dat hij niet bevoegd is om inhoudelijk te oordelen over de geldigheid van de milieuzone.

  “Utrecht niet bevoegd voor instellen milieuzone”

  De veroordeelde man heeft ter zitting aangegeven dat de gemeente Utrecht niet bevoegd was om een milieuzone in te stellen. Ook betoogde hij dat deze strijdig was met internationale regelgeving. De bestuursrechter oordeelt over besluiten van de overheid. Het instellen van een milieuzone is een besluit van het Utrechtse college van burgemeester en wethouders. De bestuursrechter van deze rechtbank heeft, nadat er beroep was ingesteld, in januari van dit jaar geoordeeld dat de milieuzone mag blijven. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog bij de Raad van State.

  Kantongerecht kiest gemakkelijke weg

  Bij het beoordelen van deze zaak moet de kantonrechter uitgaan van de geldigheid van het besluit om de milieuzone in te stellen. De kantonrechter kan alleen oordelen of de boete wel of niet terecht is opgelegd. Dat was in dit geval terecht, omdat de bestuurder niet bestreden heeft dat hij de milieuzone is ingereden. Het feit dat de kantonrechter het argument van “niet bevoegd” zijn gebruikt zegt veel. Het zegt vooral dat Vrouwe Justitia een heel gemakkelijke weg heeft gekozen bij de besluitvorming, zonder daarbij wél beoordelingsbevoegde instanties te raadplegen.

  In juli 2016 andere milieuzoneboete wél teruggedraaid

  In juli draaide de kantonrechter in een andere kwestie nog een boete terug, in verband met de constatering dat de bebording voor de milieuzone vooral onduidelijkheid opriep. Dit argument gold blijkbaar niet voor de vastgestelde overtreding, die Rob Hoogland beging. Hoogland heeft inmiddels via de sociale media gereageerd. Hij geeft aan dat “de rechter duikt” en voegt er aan toe in hoger beroep te gaan.

  Bron: De Rechtspraak
  Bewerkt: Auto Motor Klassiek

  23 oktober 2016