• Milieuzone Utrecht per 1 januari 2015

  Personenauto's 

  * De Milieuzonen in Utrecht gelden alleen voor onderstaande voertuigen, dus niet voor Motorfietsen.

  Vanaf 1 januari 2015 voert Utrecht de milieuzone in voor personen- en bestelauto’s op diesel. Dit betekent dat dieselvoertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van voor 1 januari 2001 de zone niet in mogen. U kunt de Datum Eerste Toelating aflezen op uw kentekenbewijs of doe de onderstaande kentekencheck.

  Ontheffingen aanvragen is mogelijk voor de volgende categorieën voertuigen:

  1. Langdurige ontheffing oldtimer (dieselauto van 40 jaar of ouder)
  2. Dagontheffing zakelijk gereden bestelauto
  3. Dagontheffing kampeerwagen bewoners binnenstad
  4. Langdurige ontheffing voor voertuigen die om medische redenen zijn aangepast
  5. Jaarontheffing zakelijk gereden bestelauto op basis financiële moeilijkheden
  6. Ontheffing voor onbepaalde tijd op basis onvoorziene bijzondere omstandigheden
  • Deze maatregel is ingevoerd in 2007. Per 1 juli 2013 is de milieuzone vrachtauto’s aangescherpt en hebben alleen vrachtauto's met een Datum eerste toelating (DET) van 1 oktober 2005 of jonger (minimaal euroklasse IV), of met een brandstof anders dan diesel nog toegang tot de milieuzone.

  Vrachtauto's en bestelwagens

  De milieuzone voor vrachtauto's, die sinds 2007 operationeel is, omvat het centrum- en Jaarbeursgebied. 

  Deze voertuigen worden in de milieuzone geweerd, omdat zij veel vervuilende uitstoot veroorzaken. Het weren heeft een groot effect op de luchtkwaliteit en daarmee een positief effect op de gezondheid van de bewoners in de stad. Als u toch met deze voertuigen het centrum in rijdt, riskeert u een boete. Bekijk de kaart waar de milieuzone zich bevindt.

  Toegangscriteria milieuzone in het kort

  • Diesel Euro IV en hoger (1e toelating > 1 oktober 2005)
  • Andere brandstoffen dan diesel
  • Diesel bijzonder voertuig (<13 jaar oud)

  Handhaving

  Camera's registeren auto’s die de milieuzone niet in mogen. 
  Overtreders krijgen een boete via het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau). 

  * Informatie afkomstig van http://www.utrecht.nl/verkeer-en-vervoer/milieuzone/

  16 december 2014