• Koninklijke onderscheidingen voor mobiel erfgoed voorvechters

    Bunnik 28 april 2021

  • Wim Oude Weernink geldt als de nestor van de autojournalistiek. Hij is steeds en bij voortduring een warm pleitbezorger voor al het mobiel erfgoed op de weg. Wim heeft vele functies vervuld binnen de wereld van het mobiel erfgoed en is een geweldige belangenbehartiger voor Lancia en alle andere mooie merken klassieke voertuigen. Wim ontving de zeer welverdiende hoge onderscheiding van Officier in de orde van Oranje Nassau. De FEHAC feliciteert Wim Oude Weernink van harte met zijn mooie onderscheiding.

  • Henk Grootjans uit Doetinchem kreeg op 26 april jl. een lintje voor vele maatschappelijke activiteiten in zijn gemeente. Hij kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau ook voor zijn vrijwilligerswerk in het verleden voor de commissie JUZA van de FEHAC. Het FEHAC bestuur en speciaal de JUZA-commissie feliciteren Henk Grootjans van harte met zijn welverdiende onderscheiding.