• Internationaal Historisch Festival (IHF) voor klassieke bedrijfsvoertuigen Panningen
  Bunnik 2 mei 2023

 • Op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2023 wordt in Panningen (bij Venlo) het jaarlijkse Internationaal Historisch Festival (IHF) georganiseerd. Dit jaar is het IHF opgenomen als FIVA World Event Bedrijfsvoertuigen. Het IHF wordt georganiseerd door HMT (Historische Motoren en Tractoren vereniging), dit jaar in samenwerking met FEHAC en FEHAMEC.

  Als absoluut topstuk zal dit jaar tijdens het IHF de uit Frankrijk afkomstige Fardier, uitgevonden door de Franse uitvinder Nicolas-Joseph Cugnot (1725-1804), aan het publiek worden getoond. De Fardier is een replica van het allereerste op stoomkracht aangedreven voertuig ter wereld. Het origineel stamt uit 1769. De Fardier zal gedurende het IHF rijdend worden gedemonstreerd. Het publiek kan zien hoe de Fardier opgestookt wordt met hout, en daarna een defilé rijdt. Ná het defilé moet de ketel afkoelen, voordat deze weer met water gevuld mag worden.

  Naast traditionele brandstoffen worden ook synthetische brandstoffen getoond tijdens het IHF. Deze nieuwe brandstoffen verbranden schoner dan traditionele fossiele brandstoffen. Zodra synthetische brandstoffen uit hernieuwbare energie gemaakt worden, heten ze E-fuels. De EU heeft onlangs besloten dat voertuigen met verbrandingsmotoren ná 2035 nog geproduceerd mogen worden. Ze gaan dan op E-fuel rijden. Deze brandstof is klimaatneutraal. De CO2, die bij verbranding ontstaat, is tijdens het productieproces uit de lucht gehaald.

  Gedurende het 2-daagse IHF zullen zo’n 3000 stukken erfgoed tentoongesteld worden, zoals: tractoren, landbouwwerktuigen, stationaire motoren, vrachtwagens, autobussen etc. Dit erfgoed wordt door particulieren onderhouden en met grote trots getoond aan het publiek.

  Alle liefhebbers die zorgen voor het behoud van dit erfgoed, dat nooit en te nimmer verloren mag gaan, verdienen waardering voor de kosten en moeite die ze hierin steken c.q. hebben gestoken. Het is van immens groot belang dat het mobiel erfgoed blijvend aan het publiek getoond kan worden.

  De steeds strenger wordende regelgeving, milieueisen en de hoge brandstofkosten maken dat echter steeds lastiger. Tijdens deze editie van het IHF zal ruimschoots aandacht worden besteed aan deze problematiek.

  Nadere informatie: www.ihf-festival.nl

  Persbericht 13 juli 2023: Internationaal Historisch Festival (IHF) voor klassieke bedrijfsvoertuigen Panningen

   Op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2023 wordt in Panningen (bij Venlo) het jaarlijkse Internationaal Historisch Festival (IHF) georganiseerd. Dit jaar is het IHF opgenomen als FIVA World Event Bedrijfsvoertuigen. Het IHF wordt georganiseerd door HMT ( Historische Motoren en Tractoren vereniging), dit jaar in samenwerking met FEHAC en FEHAMEC.

  Het 2-daagse IHF vindt jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van juli in Panningen in de Limburgse gemeente Peel en Maas. Ieder jaar worden tijdens het 2-daagse IHF duizenden oude tractoren, oude agrarische werktuigen, en stationaire motoren getoond aan het publiek: dit alles veelal in gerestaureerde, originele staat. Het IHF-Festivalterrein ligt dichtbij Duitsland en België. Veel HMT-leden uit deze landen nemen jaarlijks deel aan het evenement. Bezoekers uit o.a. Japan, Oostenrijk, Italië, Duitsland, België, Luxemburg, Israël, etc. benadrukken het internationale belang van het IHF.

  In het kader van duurzaamheid heeft de organisatie de Stichting Veteraan Autobussen bereid gevonden om een lijndienst met klassieke autobussen op te zetten. Deze rijdt tussen NS station Venlo en het evenemententerrein. Door deze lijndienst is het IHF bereikbaar geworden met het openbaar vervoer. De rit is de historische autobus is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

  De dienstregeling vindt u op de website https://ihf-festival.nl/

  Op het festival wordt aandacht geschonken aan synthetische brandstoffen en E-fuels. Met deze brandstoffen wordt het mobiel erfgoed schoner (minder schadelijke uitstoot door het ontbreken van schadelijke componenten). E-fuel is fossielvrij en CO2 neutraal. Dit is nu nog toekomstmuziek maar geeft een toekomst voor mobiel erfgoed.

  Naast de historische agrarische voertuigen en machines zal in 2023 tijdens het IHF, in samenwerking met FEHAC en FEHAMEC, ook een zéér uitgebreide collectie vrachtwagens, autobussen en, legervoertuigen worden tentoongesteld.

  Net als klassieke auto’s, motorfietsen, spoorwegmaterieel, vliegtuigen en schepen behoren de bedrijfsvoertuigen en machines tot het mobiele erfgoed. Tegenwoordig is dit erfgoed veelal in particuliere handen. De eigenaren restaureren en onderhouden de klassiekers zodat zij (zoveel mogelijk) in de originele staat blijven. De voertuigen zijn vaak beter dan nieuw en geven een zeer getrouw beeld van het verleden. Dit mobiele erfgoed heeft geholpen om Nederland (en Europa) op te bouwen en had (en heeft) een grote economische en historische waarde.

  De liefhebbers die zorgen voor het behoud ervan verdienen de waardering voor de kosten en moeite die ze er in steken c.q. hebben gestoken. Het is van groot belang dat dit mobiel erfgoed blijvend aan het publiek getoond kan worden. De steeds strenger wordende regelgeving, milieu-eisen en de hoge brandstofkosten maken dat echter steeds lastiger.