• In- en uitvoer van cultuurgoederen.

  Een schilderij van een beroemde meester, een Egyptische vaas of een Romeins beeldje, bij al deze goederen voelt u zelf wel aan dat je deze niet zomaar kunt uit- of invoeren. Het behoorf immers tot het Culturele Erfgoed, het is dus van ons allen.

  Sinds 2016 zijn onze klassieke automobielen erkend als Historisch Mobiel Erfgoed en dat is een goede zaak. Deze status geeft bescherming aan het erfgoed, maar geeft uiteraard ook een aantal verplichtingen. Doordat  onze klassiekers nu erkend worden door Min.OCW als historisch mobiel erfgoed , hebben wij het bij in- en uitvoer ineens niet meer over klassieke voertuigen maar over Cultuurgoederen en daar kunnen bij in- en uitvoer  wat haken en ogen aan zitten.

  Waar moet u op letten?
  Allereerst twee dingen:

  • Betreft het in- of uitvoer binnen de EU, dan is geen vergunning benodigd.
  • Betreft het in- of uitvoer van een voertuig buiten de EU dan gelden de volgende regels:

  Als u een voertuig gaat invoeren is het altijd belangrijk dat u de betrouwbaarheid van de aanbieder en het aangebodene controleert.
  Voorts gelden de volgende twee zaken:

  1. Is het voertuig 75 jaar of ouder?
  2. Is de waarde van het voertuig  minimaal 50.000 euro?

  Zo ja, dan bent u bij in- en uitvoer verplicht een zg. Uitvoervergunning aan te vragen.

  Aanvraagformulieren voor uitvoervergunningen zijn te verkrijgen bij de Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor in- en uitvoer (CDIU)

  Postbus 3070
  6401 DN Heerlen
  Telefoon: (088) 151 21 22
  E-mail drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl
  Website: www.belastingdienst.nl/douane

  Meer weten? Download hier de folder: Brochure Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen Ministerie OCW Erfgoedinspectie.pdf

 • 26 april 2018