• Geluidsoverlast beperken in stiltegebieden

  Bewoners willen toenemend lawaai stoppen
  De laatste tijd is geluidsoverlast veroorzaakt door vooral motorfietsen negatief in het nieuws geweest. In de zomer van 2020 is de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) opgericht om de steeds maar toenemende geluidsoverlast door recreatief motor- en autoverkeer een halt toe te roepen. In de NEFOM zijn nu 46 bewonersgroepen uit negen provincies verenigd.

  Klassiekers zeker niet het grootste probleem
  Vooral zware motorfietsen met uitlaten die geluid nauwelijks dempen zijn voor de bewoners langs de mooie dijkwegen en landweggetjes in stiltegebieden een grote bron van ergernis. Lokale actiegroepen pleiten voor strenge handhaving van geluidsnormen. En als dat niet helpt moeten de wegen maar afgesloten worden voor recreatief verkeer.  

  In een overleg met de NEFOM heeft de FEHAC aangegeven begrip te hebben voor deze ondervonden geluidsoverlast. We willen ons mobiel erfgoed wel tonen en ervan genieten, maar niet tot last zijn. De NEFOM ziet ook wel dat klassiekers niet het grootste probleem zijn, maar wil wel dat ook klassiekers er qua geluidsproductie rekening mee houden dat aanwonenden daar veel last van kunnen hebben. En wij als mobiel erfgoed bezitters willen voorkomen dat de mooie weggetjes waar we met z’n allen zo van genieten afgesloten gaan worden. 

  Wegen afsluiten laatste redmiddel
  Handhaving van de geluidsnormen staat dus heel hoog op de agenda van de NEFOM. Daar hebben we als FEHAC ook volledig begrip voor. Maar handhaving is een zaak van betrokken gemeenten en de politie. En de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat er geen geluidoverlast meer is, is de wegen afsluiten. Dat gebeurt hier en daar al in Nederland.

  FEHAC roept op geluidsoverlast tegen te gaan
  De FEHAC doet een dringend beroep op alle individuele motorrijders, bromfietsbestuurders en klassieke autorijders om geluidsoverlast tegen te gaan. Dus niet onnodig veel gas geven en vooral uitlaten monteren die het geluid zo veel mogelijk dempen. Houd er rekening mee dat door het rijden in grote groepen het geluid geconcentreerd wordt en extra overlast veroorzaakt. Hoe met dat groepsgewijs rijden om te gaan is iets dat we als FEHAC aan de clubs die toertochten organiseren overlaten, met een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.