• FIVA Nieuws

  Bunnik 23 maart 2023

  UNECE
  Van 7-9 maart heeft de FIVA (de Internationale Federatie voor Historische Automobielen waar de FEHAC deel van uitmaakt) deelgenomen aan het World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). De FIVA heeft gepleit voor de opname van een definitie in de Harmonization of Vehicle Regulations, die een internationale, wettelijke referentie moet vormen voor de bescherming van het motorisch erfgoed.

  De FEHAC heeft hierover inmiddels brieven gestuurd aan de ministeries van IenW, en OCW, aan de RDW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De FEHAC vindt dat deze definitie een veel bredere werking moet krijgen zoals in REACH, ELV, RWT/Roadworthiness package. De leeftijd van 30 jaar voor auto’s staat hierin niet ter discussie.

  Ontwikkelingen E-Fuels
  In november 2022 hebben de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens. Hierbij is een doelstelling afgesproken van 100% CO2-emissiereductie vanaf 2035. Dit moet een einde maken aan de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor.

  In een Raadsvergadering van maart 2023 hebben verschillende EU-lidstaten zich echter tegen de bekrachtiging van het akkoord verzet. De Duitse minister van vervoer Wissing zal het akkoord niet steunen tenzij de Europese Commissie met een wetgevingsvoorstel komt over hoe ook e-fuels kunnen worden gebruikt om de CO2-nul-doelstelling te halen. De nieuwe CO2-normen voor nieuwe auto's hebben geen gevolgen voor bestaande historische voertuigen, maar worden opgevoerd in het debat om het gebruik van fossiele brandstoffen en de rol van e-fuels te beperken. 

  De FIVA verdedigt het gebruik van fossiele brandstoffen door historische voertuigen omdat zij behoren tot het culturele erfgoed en hun marginale gebruik.  De FIVA blijft zich daarnaast inspannen voor e-brandstoffen als mogelijke optie om CO2-emissies te verminderen. De FIVA doet dit omdat substantiële veranderingen aan klassieke voertuigen ingewikkeld en schadelijk voor het historische karakter zijn, hetgeen door de FEHAC van harte wordt onderschreven.

  Chroom
  Op 15 februari heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een informatievergadering gehouden over vergunningen voor toepassingen van chroom. ECHA en de Europese Commissie erkennen de "onzekerheden en spanningen op de markt"  over het gebruik van chroom in de toekomst. Tijdens een vergadering in juni, zullen de Commissie en de lidstaten de zaak bespreken. De FIVA (en de FEHAC) pleit ervoor om het gebruik van chroom mogelijk te blijven houden voor onderdelen die essentieel zijn voor de authentieke restauratie en het onderhoud van mobiel erfgoed. In het Europees Parlement speelt mee dat als de Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen (REACH) wordt ingevoerd niet alleen chroom niet meer kan worden gebruikt, maar ook andere materialen die nodig zijn voor de restauratie van o.a. orgelpijpen, daken etc. In het parlement tekent zich nu een meerderheid af voor het blijvend toelaten van deze stoffen voor het erfgoed.

  EU Green Deal Industrieel Plan
  Op 1 februari 2023 heeft de Europese Commissie het Green Deal Industrial Plan gepresenteerd. Dit als reactie op een soortgelijke Amerikaanse wet die 369 miljard dollar aan subsidies zal verstrekken voor elektrische voertuigen en andere groene producten in de VS. In dit EU-plan gaat een Net-Zero Industry Act de productie van materialen in de toeleveringsketen van batterijen voor elektrische voertuigen, waterstofaandrijving technologie, innovatieve installaties voor geavanceerde biobrandstoffen, etc. stimuleren en financieren.