• Digitale ledenvergadering op 21 oktober 2020

  Normaal houdt de FEHAC twee ledenvergaderingen per jaar. Nu in corona-tijd werd de ledenvergadering voor het eerst digitaal gehouden. Best spannend om mee te maken of dat allemaal goed werkte en dat viel helemaal niet tegen. Voor de ALV vergadering kwamen bestuur en secretariaat bijeen op ons kantoor in Bunnik. De leden konden vanaf 19:30 uur aanschuiven aan de digitaal opengestelde vergadertafel. Met meer dan 80 aanwezige leden was de opkomst zeer goed. Ook bleek uit het vraag en antwoord scherm met binnengekomen berichten dat de vergadering goed te volgen was en dat ook actief werd deelgenomen.

  Bij de besluitvorming werd gebruikgemaakt van een digitale stemmodule, waarmee direct het resultaat bekend werd. Dit proces verliep tot volle tevredenheid. De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 werden goedgekeurd, waarmee aan de statutaire verplichtingen werd voldaan. De veranderingen binnen het bestuur zijn vooraf schriftelijk toegelicht en bij behandeling gaf scheidend voorzitter Bert de Boer daar nog een mondelinge aanvulling op. De nieuwe bestuursleden Stefan Hulman (voorzitter) en Herman Sluiter (erfgoed strategie) stelden zich ook persoonlijk nog voor. Bert Pronk (vicevoorzitter) werd herbenoemd.

  Stefan Hulman de nieuwe FEHAC-voorzitter
  De nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuurslid erfgoed strategie Herman Sluiter stelden zich persoonlijk voor. Ook Bert Pronk gaf wat persoonlijke informatie. Voor allen die dit gemist hebben hier wat zij belangrijk vonden om over zichzelf te melden.

  Stefan Hulman, voorzitter FEHAC
  Ik woon in Rotterdam, de laatste 24 jaar met Monique. Ik ben zelfstandig ondernemer, daarnaast ben ik politievrijwilliger en reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht. Binnen FEHAC ben ik een relatieve nieuwkomer. Op het gebied van het (roerend) erfgoed ben ik echter een oude bekende. Ik ben in Rotterdam wethouder geweest met de portefeuille Kunstzaken & Vervoer. Vanuit die rol heb ik meerdere initiatieven genomen om onder andere het roerend erfgoed een goede plek te geven en de belangen te behartigen. Ik ben burgemeester geweest van Den Helder en Ridderkerk. Daarnaast heb ik vele bestuursfuncties vervuld. Deze kennis en ervaring zet ik graag in voor de FEHAC. Mijn netwerk zal daarbij een goede steun zijn. 

  Herman Sluiter, bestuurslid erfgoed strategie
  Ik ben kandidaat voor de bestuursfunctie erfgoed strategie. Ik ben getrouwd en ik heb twee dochters. Binnen de FEHAC ben ik geen vreemde. Ik ben nu onder andere lid van de commissie Duurzaamheid. In mijn werkzame leven ben ik advocaat geweest. Mijn juridische kennis kan van belang zijn, gezien het takenpakket van het bestuurslid erfgoed. Ik ben een groot liefhebber van het merk Citroën U kent Citroën natuurlijk van de tractoren en helikopters, maar ik hou het bij automobielen. Ik heb er 43, waarvan er vier in de schaal 1:1. En ik ben in het bezit van een Puch bromfiets uit 1974 met een hoog stuur. Binnen de Citroënclubs heb ik vele functies verricht, ook internationaal. Ik kan dus stellen dat ik redelijk wat bestuurservaring heb opgedaan. De belangen van het mobiel erfgoed te behartigen is voor mij een uitdaging, die ik graag aanvaard.

  Bert Pronk, bestuurslid Public Affairs
  Van het bouwjaar 1947, sinds 2004 bestuurslid en sinds 2014 ben ik actief met de portefeuille Public Affairs. Samen met mijn commissie verzorg ik de politieke en bestuurlijke contacten van de FEHAC. Op die manier kunnen we de belangen van het mobiel erfgoed behartigen in Den Haag en Brussel. Vanzelfsprekend zijn er ook goede contacten met gemeenten en provincies. Waar mogelijk pakken we zaken op met andere grote belangenbehartigers, bijvoorbeeld in de Mobiliteitsalliantie. Ook behartig ik de internationale contacten, zoals in FIVA-verband. Ik heb een grote interesse voor de maatschappelijke ontwikkelingen en probeer de gedachten achter die ontwikkelingen zo te vertalen dat eventuele bedreigingen worden omgezet in kansen voor het mobiel erfgoed. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de collega’s in het bestuur en de andere commissies. Er is veel werk te doen, en samen brengen we veel tot stand.

  Er zijn 33 inhoudelijke vragen op de ALV gesteld. De vragen en de antwoorden daarop worden bij de notulen gevoegd. 

 • Vooraf ingediende vragen en antwoorden voor de ALV

  1. Club: MGTTO - Huib Bruijstens
   Vraag: Euro 2.000 meerkosten voor ledenvergadering(en) als gevolg van Covid-19.Kosten van een digitale vergadering blijken vooralsnog zeer hoog te zijn. Kunt u wat vertellen over waarom die kosten van een digitale vergadering zeer hoog zijn. Vele verenigingen zullen hiermee bezig zijn of dit ook overwegen voor hun ALV, vandaar de vraag.
   Antwoord: Geachte heer Bruijstens, Ten tijde van het opmaken van de prognose 2020/begroting 2021 hadden wij de beschikking over een tweetal offertes voor digitale dienstverlening die het bedrag van Euro 6.000 zeer ruim te boven gingen en die het bestuur ook heeft afgewezen. Uitgaande van hoge digitale vergaderkosten hebben wij Euro 6.000 in de begroting opgenomen.

   Na het opmaken en het versturen van de prognose en begroting hebben wij eenvoudiger software gevonden, die aanmerkelijk goedkoper is. Wel dient e.e.a. nog getest te worden (begin volgende week) en als de testresultaten naar tevredenheid zijn, zullen de totale kosten van de ALV dan ook beduidend lager zijn; en worden geschat op Euro 2.500. Omdat de begroting ca. 14 dagen van tevoren dient te worden verzonden is dit niet in de prognose verwerkt. Uw vraag en dit antwoord zullen op de website naar de andere leden worden gecommuniceerd. Met vriendelijke groet, Theo Andriessen

  2. Club: Veteraan Motoren Club - Fred Hesselink
   Vraag: 
   Al vast vooruitlopend op het punt bestuursverkiezing: in de voorstelling van de kandidaten zie ik een prima toelichting op hun bestuurlijke capaciteiten. Echter: ik mis de affiniteit van Stefan Hulman met betrekking tot zijn persoonlijke link met ons mobiele erfgoed. Ik zou graag toegelicht zien of we kiezen voor een bestuurder, of voor iemand die wellicht ook lid is van 1 of meer van de aangesloten clubs.
   Antwoord: Beste Fred, Op dit moment heb ik, door omstandigheden, helaas geen oldtimer meer. Ik ben wel actief op zoek, en verwacht dat de lege plaats nog vóór het eind van het jaar is opgevuld. Dan word ik uiteraard direct lid van de club van dat automerk. En wellicht komt er later nog een klassieke motor bij ook... U kiest dus voor iemand die veel ervaring heeft met bestuursfuncties, en een groot hart heeft voor alles wat mobiel erfgoed is. Met vriendelijke groeten | kind regards, Stefan Hulman