• Extra kosten voor verzamelpolis (land)bouwvoertuigen

  FEHAC heeft vragen gekregen over extra kosten die voor het verzekeren van verzamelingen trekkers worden berekend nu deze voertuigen zijn gekentekend. Jannes Buiter heeft dit nagevraagd bij Overwater verzekeringen, een belangrijke intermediair voor oldtimer tractorverzekeringen.

  De voertuigen die voorheen geen kenteken hadden werden in het verleden voor de WA-verzekering niet bij het CRWAM-register aangemeld. Nu er sprake is van een kenteken gebeurt dat op grond van de wettelijke verplichting wel en zal RDW na 28 dagen ook toetsen of er een geldige verzekering is.

  Dit betekent ook dat de verzekeraar voor ieder aangemeld kenteken de verplichte afdracht voor het Waarborgfonds moet betalen. Deze bedraagt rond de € 7,50 per kenteken per jaar.

  Daarnaast moet de verzekeraar extra administratie voeren en een verzekeringsbewijs afgeven voor ieder aangemeld voertuig. Dat laatste gebeurt vaak door afgifte van een polisblad, met groene kaart of een afzonderlijk verzekeringsbewijs. Voor deze extra werkzaamheden en producten worden de kosten aan de verzekerden doorberekend. Het is niet ongebruikelijk of onredelijk dat daarvoor tussen € 12,50 en € 20,00 per kenteken per jaar in rekening wordt gebracht.

  Overwater Verzekeringen heeft daarover een nadere toelichting verspreid. (link naar PDF)

  Jannes Buiter, commissie Verzekering & Taxaties, 1 februari 2022

  Let op:

  Ieder kenteken op uw naam moet WAM verzekerd zijn of geschorst. Voor schorsen kunt u gebruik maken van de verzamelaarsregeling. Dit betekent dat u alleen voor de eerste 5 voertuigen moet betalen en de rest gratis kunt schorsen. Maar u moet ze wel schorsen! En alle schorsingen ook op tijd verlengen.