• Maandagavond 21 november was een bijzondere bijeenkomst waar voor de eerste keer de leden van de mobiliteitsalliantie (https://mobiliteitsalliantie.nl/)  – inclusief uw FEHAC natuurlijk - een avond lang ideeën, inzichten en toekomst visies uitwisselden met enige tientallen aanwezige landelijke, lokale  en regionale bestuurders. Veel aspecten werden gedeeld, de zorg over het vastlopen van de mobiliteit, aandacht voor duurzaamheid, de nadrukkelijke wens om te ontsnappen aan de politieke waan van de dag en dus ‘houdbaarder’ beleid, de toekomst van mulitimodaal vervoer, het inzicht dat vervoer een persoonlijke vrije keus moet zijn, en ook dat vervoer belangrijke economische en sociale aspecten vertegenwoordigt. Het samenbrengen van een zo breed georiënteerd gezelschap zou voor de toekomst uitgebalanceerd beleid moeten waarborgen, om los te komen van het denken in strijdigheden en uitsluitingen. 

    Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet in haar toespraak bij de Mobiliteitsalliantie weten, dat ze heel enthousiast is met de initiatieven van de Mobiliteitsalliantie en juicht het streven om samen de problemen rond de bereikbaarheid van Nederland aan te pakken van harte toe. 

    Een heel goed begin van een nieuwe regeerperiode!