• Omschrijving Lid aangesloten club Geen lid aangesloten club Meer info
  Bouwjaarverklaring € 25 € 100,-  
  FIVA ID-Card - nieuwe aanvraag € 125,- € 200,-  
  FIVA ID-Card - kleine modifcatie € 75,- € 125,-  
  FIVA IDCard - vermissing € 75,- € 125,-  
  FIVA ID-Card - wijzigingen eigenaar € 75,- € 125,-  
  Kilometer schouwer normaal * € 0,28     
  FEHAC lidmaatschap met oldtimer (voertuig minstens 25 jaar oud) - contributie per aangesloten lid € 2,50 (Minimaal € 70,- per club)    
  FEHAC lidmaatschap met youngtimer (15 - 25 jaar oud) - contributie per aangesloten lid € 1,25 (Minimaal € 70,- per club)     
  FEHAC lidmaatschap contributie voor jongere voertuigen of zonder voertuig) - per aangesloten lid Vrijgesteld van contributie (Minimaal € 70,- per club)   
  FEHAC lidmaatschap Rallyorganisatoren € 150,-  
  Business Partner Programma € 3500,- € 3500,-  
  Vrienden van de FEHAC (Sponsor) € 150,- € 150,-  
 • Contributie – veel gestelde vragen

  1. Waarom heft de FEHAC contributie?

  De FEHAC heeft zich volgens haar statuten ten doel gesteld om de gemeenschappelijke belan¬gen te behartigen van eigenaren en houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden en al het¬geen daarmede in de meest ruime zin verband houdt. Ondanks diverse inkomsten uit andere bronnen, zoals FIVA Identity cards en sponsoren (Business Partners), is de FEHAC niet in staat om zonder de heffing van contributie haar doelstelling te verwezenlijken.

  2. Wie bepaalt de hoogte van de contributie?

  In statuten is bepaald dat Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie bepaalt en de leden verplicht zijn de contributie tijdig te voldoen. De Algemene Ledenvergadering wordt ten miste één maal per jaar gehouden en vindt traditiegetrouw in de maanden november – december plaats. In de Algemene Ledenvergadering van november 2013 is besloten om over te stappen op de huidige wijze van contributieheffing.

  3. Wordt een peildatum gehanteerd om het aantal leden met een voertuig ouder dan 15 jaar, maar jonger dan 25 jaar en voertuigen ouder dan 25 jaar te bepalen?

  Het aantal leden van een club wijzigt van tijd tot tijd. Om die reden is in de Algemene Ledenvergadering een peildatum afgesproken. De leden van de FEHAC hebben gezamenlijk bepaald dat aan de hand van het aantal leden dat op 1 november van het voorgaande jaar was aangesloten bij een club bepalend is voor de hoogte van de contributie.

  De verschuldigde contributie voor het jaar 2014 is dus gebaseerd op het aantal leden die op 1 november 2013 bij een club waren aangesloten. Reeds bekende of verwachte mutaties in het volgende jaar zijn niet van invloed op de hoogte van de contributie.

  4. Moet ik de FEHAC informeren over het juiste aantal voertuigen waarover contributie afgedragen moet worden?

  Op verzoek van de penningmeester van de FEHAC vraagt het secretariaat rond 1 november iedere aangesloten club per e-mail om opgave te doen van het aantal leden met een voertuig ouder dan 15 jaar, maar jonger dan 25 jaar en leden met een voertuig ouder dan 25 jaar. Uw club dient binnen een termijn van 2 maanden de opgave ingevuld te hebben geretourneerd.

  Zonder opgave kan een club niet in aanmerking komen voor het 50% kortingstarief. In dat geval komt het kortingstarief voor dat jaar komt te vervallen. In dat geval zal ook voor leden met uitsluitend één of meer voertuigen jonger dan 15 jaar het oldtimertarief in rekening gebracht worden.

  Kortom: Geef tijdig de juiste aantallen door en voorkom onnodig hoge contributielasten aan de FEHAC.

  5. Wat als de samenstelling van het bestuur van een club wijzigt?

  Regelmatig merkt de FEHAC dat contributie betalingen achterwege blijven omdat de contributie-nota de penningmeester niet bereikt. De FEHAC kan bestuurswisselingen van de aangesloten clubs niet voorspellen. We verzoeken dan ook om alle bestuurswisselingen direct door te geven aan het secretariaat van de FEHAC.

  De FEHAC registreert maximaal 5 bestuursfuncties van iedere aangesloten club: voorzitter, secretaris, penningmeester, redacteur, FEHAC contactpersoon. Deze functies kunnen gecombineerd worden uitgevoerd. Extra bestuursfuncties worden niet geregistreerd. De penningmeester krijgt de contributienota. De FEHAC contactpersoon ontvangt alle overige post zoals de Fehactiviteiten. Behalve de naam zijn ook het volledige postadres, telefoonnummer en E-mailadres nodig van de bestuursleden.

  6. Kan de FEHAC controleren of een club het juiste aantal leden voor de heffing van contributie opgeeft?

  De Algemeen Ledenvergadering heeft aan het bestuur en de penningmeester de bevoegdheid verleend op de kascommissie van een aangesloten club te vragen of het juiste aantal leden is opgegeven. Veel belangrijker is dat de FEHAC een vereniging van en voor haar leden is en er op mag en moet kunnen vertrouwen dat haar leden het juiste aantal leden voor de heffing van de contributie opgeven.

  7. Wanneer moet de contributie worden voldaan?

  Na ontvangst van de factuur voor de contributie dient een club binnen één maand de contributie volledig voldaan te hebben.

  8. Waarvoor is de opgave van het totaal aantal leden van mijn club belangrijk?

  Voorheen werd contributie geheven over het totaal aantal leden dat was aangesloten bij een club. Deze wijze van contributieheffing is in 2013 verlaten en daarvoor is het huidige contributie systeem in de plaats gekomen. Tegenwoordig is de opgave van het totaal aangesloten leden belangrijk om te kunnen controleren of bij uw club het vereiste aantal leden zijn aangesloten met een voertuig ouder dan 25 jaar. Volgens de statuten van de FEHAC dienen tenminste 30% van de leden van een aangesloten club te beschikken over een voertuig ouder dan 25 jaar.