• Clubs aangemerkt als BTW-plichtig

  Een aantal grote clubs binnen de FEHAC zijn door de belastingdienst aangemerkt als ondernemer en dus BTW-plichtig. Maar omdat clubs ook mobiel erfgoed beheren, komt de FEHAC in het geweer tegen de belastingdienst en bepleit BTW-vrijstelling voor mobiel erfgoed clubs. 

  De FEHAC heeft inmiddels contact gelegd met het Ministerie van OCW om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de erfgoedwet biedt. Wij willen samen met OCW bij het Ministerie van Financiën bepleiten dat onze leden-verenigingen onder de vrijstellingsregels gaan vallen zoals die ook gelden voor andere culturele activiteiten.

  Mocht dat niet lukken dan adviseert de FEHAC de grotere verenigingen die een onderdelenmagazijn hebben, die onderdelenvoorziening in een aparte stichting onder te brengen. Deze activiteiten lijken het meeste op een BTW-plichtige activiteit, waar eventueel de kleine ondernemersregeling op van toepassing kan zijn.

  We weten nog niet of onze acties succes gaan hebben. Wij adviseren daarom voor dit moment de clubs om bezwaar te maken tegen opgelegde aanslagen of besluiten van de belastinginspecteur. De motivering hierbij is dat er nu via de branche-organisatie FEHAC gesprekken plaatsvinden om ons mobiele erfgoed onder de vrijstellingsregels voor BTW te brengen.
  Heeft de inspecteur beslist en moet de club wel aangifte BTW doen? Ons advies is dan om tegen iedere aanslag bezwaar te maken en te verzoeken om uitstel met de motivering ermee te wachten totdat de overkoepelende organisatie FEHAC van het Ministerie van Financiën uitsluitsel heeft gekregen over een vrijstellingsverzoek dat BTW-vrijstelling bepleit op basis van het belang van het in stand houden van het mobiel cultureel erfgoed.

  FEHAC-penningmeester Theo Andriessen (penningmeester@fehac.nl) heeft bij de FEHAC het dossier BTW voor clubs in zijn portefeuille. Hou hem a.u.b. op de hoogte als uw club met BTW-aanslagen wordt geconfronteerd.