•  

  Naam: CB Four Club Nederland
  Merk: Honda
  Categorieën: Motorfietsen
  Regio:  

   

  Twee liefhebbers van de Honda CB Fours, Johan Spaan uit Purmerend  en René van Maanen uit Apeldoorn, hebben in 1996 aan de wieg gestaan van wat nu de Honda CB Four Club Nederland is. Ze waren allebei aangesloten op een buitenlandse website (www.sohc4.net) waar iedereen over de hele wereld zich kon inschrijven. De belangrijkste activiteit op deze website was het verspreiden van informatie over deze motoren. In Europa organiseerde men ook ritten. In Nederland bleek er geen nationaal verband te bestaan.

  Samen hebben deze twee liefhebbers besloten te onderzoeken of er in Nederland animo voor een club zou zijn. Ze schreven daartoe de ongeveer 20 Nederlanders op die website aan. Na een positieve respons werd een Yahoo verzendlijst opgezet die alleen voor leden toegankelijk werd gemaakt.

  Langzaam aan werd de verzendlijst langer en langer. Het ledenaantal schommelde vanaf de officiële aftrap enkele jaren rond ca 150. Door actieve ledenwerving op beurzen en door diverse publicaties in nationale motorbladen kwamen er steeds meer leden. Het ledenaantal bedraagt nu ca 300. Anno 2012, is de CB Four Club een fijne, actieve club, vol voordelen voor de leden.

  Ga naar de website