• Brommerverbod treft ook de Gazelle van Moes

    Sinds vele jaren heeft ijscoman Moes een fraaie driewielige witte ijscokar aangedreven door een Gazelle bromfietsmotor. Het Haagse brommerverbod biedt een uitzondering om 40 dagdelen wel te mogen te rijden, maar dat is veel te weinig voor deze ondernemer om zijn Gazelle bromfiets aan te houden. Dit treurige verhaal haalde de pers en verschillende organisaties zijn ijscoman Moes te hulp geschoten. Met de insteek: Moes moet blijven op het Binnenhof!

    Bemoeienis van vele kanten
    De Haagse politiek trok zich het geval Moes aan en kwam met een motie om driewielige brommers uit te sluiten van het verbod. Handig geformuleerd, want voor zover bekend heeft Moes de enige driewielige oldtimer brommer in de Hofstad. De BOVAG wil het elektrisch rijden bevorderen en bood aan de brommer van Moes om te bouwen naar elektrisch. De FEHAC, die staat voor origineel houden en geen oldtimers laten verdwijnen door ombouw, wil het probleem bij de bron aan pakken. Het heeft een betere oplossing en gaat schone brandstof aanbieden van ECOMAXX. Die brandstof is veel schoner en zorgt ervoor dat de ijscokar wel binnen de uitstootnormen blijft.

    Geen lappendeken aan verschillende brommer milieuzones
    Gemeentes mogen zelf hun milieuzone voor oude brom- en snorfietsen inrichten. Dat dit aan de gemeenten wordt overgelaten stoelt op de rare gedachte dat brommers alleen in de eigen gemeente blijven en nooit verder komen. De FEHAC bepleit dat net als voor de diesel voertuigen er een landelijk overal dezelfde regeling komt voor de milieuzones voor brommers. En daarom wil de FEHAC overal dezelfde uitzonderingspositie voor mobiel erfgoed, waar de 30+ brommers immers ook toe behoren.