• Op woensdag 21 oktober 2020 is de eerste digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van de FEHAC gehouden.

  Een spannend gebeuren, omdat enkele extra krijsverbanden gelegd moesten worden naar de leden en de kandidaat-voorzitter, Stefan Hulman. Voor de vergadering kwamen bestuur en secretariaat bijeen op ons kantoor in Bunnik. De leden konden vanaf 19:30 aanschuiven bij de digitaal opengestelde vergadertafel.

  Met meer dan 80 aanwezige leden was de opkomst zeer goed. Ook bleek uit de via een vraag en antwoord scherm (Q&A) binnengekomen berichten dat de vergadering goed is gevolgd en dat ook actief werd deelgenomen.

  Voor de te besluiten onderwerpen werd gebruikgemaakt van een digitale stemmodule, waarmee direct het resultaat bekend kon worden gemaakt. Dit proces verliep tot tevredenheid. In slechts een zeer klein aantal gevallen moest de techniek worden gesteund met een aanvulling via Q&A of telefonisch contact.

  De ALV verliep volgens de agenda. Zo konden de noodzakelijke punten, waaronder vaststelling jaarrekening 2019 en de begroting 2021 behandeld worden, waarmee aan de statutaire verplichtingen werd voldaan. De veranderingen binnen het bestuur werden vooraf schriftelijk toegelicht en bij behandeling gaf voorzitter Bert de Boer daar nog een mondelinge aanvulling op. Twee nieuwe gezichten binnen het bestuur en de herbenoeming van Bert Pronk waren het resultaat van de stemrondes. Vooraf hebben zij zich nog persoonlijk aan de leden voorgesteld.

  Stefan Hulman de nieuwe voorzitter:

  Mijn naam is Stefan Hulman en ik ben kandidaat-voorzitter. Ik woon in Rotterdam, de laatste 24 jaar met Monique. Ik ben zelfstandig ondernemer, daarnaast ben ik politievrijwilliger en reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht.

  Binnen FEHAC ben ik een relatieve nieuwkomer. Op het gebied van het (roerend) erfgoed ben ik echter een oude bekende. Ik ben in Rotterdam wethouder geweest met de portefeuille Kunstzaken & Vervoer. Vanuit die rol heb ik meerdere initiatieven genomen om onder andere het roerend erfgoed een goede plek te geven en de belangen te behartigen. Ik ben burgemeester geweest van Den Helder en Ridderkerk. Daarnaast heb ik vele bestuursfuncties vervuld. Deze kennis en ervaring zet ik graag in voor de FEHAC. Mijn netwerk zal daarbij een goede steun zijn. 

  Herman Sluiter, bestuurslid Erfgoed strategie:

  Mijn naam is Herman Sluiter en ik ben kandidaat voor de bestuursfunctie Erfgoed. Ik ben getrouwd en ik heb twee dochters. Binnen de FEHAC ben ik geen vreemde. Ik ben onder andere lid van de commissie Duurzaamheid. In mijn werkzame leven ben ik advocaat geweest. Mijn juridische kennis kan van belang zijn, gezien het takenpakket van het Erfgoed lid. Ik ben een groot liefhebber van het merk Citroën U kent Citroën natuurlijk van de tractoren en helikopters, maar ik hou het bij automobielen. Ik heb er 43, waarvan er vier in de schaal 1 op 1.

  En ik ben in het bezit van een Puch bromfiets uit 1974 met een hoog stuur. Binnen de Citroënclubs heb ik vele functies verricht, ook internationaal. Ik kan dus stellen dat ik redelijk wat bestuurservaring heb opgedaan. De belangen van het mobiel erfgoed te behartigen is voor mij een uitdaging, die ik graag aanvaard.

  Bert Pronk, bestuurslid Public Affairs:

  Van het bouwjaar 1947, sinds 2004 bestuurslid en sinds 2014 ben ik actief met de portefeuille Public Affairs. Samen met mijn commissie verzorg ik de politieke en bestuurlijke contacten van de FEHAC; op die manier kunnen we de belangen van het mobiel erfgoed behartigen in Den Haag en Brussel. Vanzelfsprekend zijn er ook goede contacten met gemeenten en provincies.

  Waar mogelijk pakken we zaken op met andere grote belangenbehartigers, bijvoorbeeld in de Mobiliteitsalliantie.
  Ook behartig ik de internationale contacten, zoals in FIVA-verband. Ik heb een grote interesse voor de maatschappelijke ontwikkelingen en probeer de gedachten achter die ontwikkelingen zo te vertalen dat eventuele bedreigingen worden omgezet in kansen voor het mobiel erfgoed. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de collega’s in het bestuur en de andere commissies. Er is veel werk te doen, en samen brengen we veel tot stand

  Met vrijwel 100% instemming werden de voorstellen overgenomen en konden de benoemingen bekrachtigd worden. Stefan Hulman nam na zijn benoeming nog even het woord en keek terug op de periode dat zijn voorganger Bert de Boer in bestuursfuncties actief is geweest.

  Commissie Personauto’s (PA)
  Deze commissie vraagt om uitbreiding en daarvoor heeft zich een tweetal gegadigden aangemeld. Hans Dijkhuis stelt zich deze vergadering voor en wordt binnen de commissie benoemd. Hij heeft aangegeven daarvan het voorzitterschap op zicht te willen nemen. Met instemming van de ALV kunnen we Hans binnen de commissie PA welkom heten. Hans is voorzitter van de Peugeot 404 Club.

  Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME)
  Tijdens de ALV werd de stand van zaken rond het NRME gepresenteerd door Paul van Deelen. Hij liep met de leden door de schermen die voor invoer van het register ingevuld kunnen worden. Daaruit blijkt dat er een deel is dat o.a. voor koppeling met RDW bedoeld is en een deel waar specifieke voertuigen ingevoerd kunnen worden. Daarin wordt ook het kenteken van het betreffende voertuig vastgelegd en eventuele aanvullende informatie over historie, wijzigingen aan het voertuig en afbeeldingen. Er wordt hard gewerkt aan de oplevering van een goed werkend systeem. De leden worden daarvan op de hoogte gehouden. Kortom, nog even geduld.

  Voorzitter Bert de Boer benadrukte nog eens hoe groot het belang is dat het register tot stand komt, omdat het voor toekomstig gebruik en de instandhouding van mobiel erfgoed veel betere kansen biedt.

  BTW-vraagstuk
  Dit onderwerp is een heet hangijzer bij verschillende clubs. Het kreeg daarom op deze ALV extra aandacht. De FEHAC zet zich in om voor oldtimerverenigingen de beste oplossing voor dit probleem te realiseren.