• Diner Pensant Mobiliteitsalliantie

  Maandagavond 21 november was een bijzondere bijeenkomst waar voor de eerste keer de leden van de mobiliteitsalliantie (https://mobiliteitsalliantie.nl/)  – inclusief uw FEHAC natuurlijk - een avond lang ideeën, inzichten en toekomst visies uitwisselden met enige tientallen aanwezige landelijke, lokale  en regionale bestuurders. Veel aspecten werden gedeeld, de zorg over het vastlopen van de mobiliteit, aandacht voor duurzaamheid, de nadrukkelijke wens om te ontsnappen aan de politieke waan van de dag en dus ‘houdbaarder’ beleid, de toekomst van mulitimodaal

  Lees hier verder

  Amsterdamse museumbussen mogen straks toch de milieuzone in

  Amsterdamse museumbussen mogen straks toch de milieuzone in Op de ledenvergadering van de FEHAC op 28 november werd duidelijk dat onze inspanningen om uitzonderingen te krijgen voor de toegang van oude bussen in de Amsterdamse milieuzone succes hebben gehad. De gemeenteraad van Amsterdam heeft nl. op 9 november een motie aangenomen die het alsnog mogelijk moet maken om voor museumbussen met een hoofdstedelijk openbaar vervoerverleden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van het inrijverbod van de 'Milieuzone voor Autobussen en Touringcars'. Daarmee heeft de Vereniging ESO,

  Lees hier verder

  Daarom blijft een federatie van alle historische voertuigclubs hard nodig

  Daarom blijft een federatie van alle historische voertuigclubs hard nodig De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed in het straatbeeld. Al sinds 1976 behartigt de FEHAC de belangen van de liefhebbers van klassieke voertuigen. Onze vereniging is gestaag gegroeid naar nu ruim 235 leden (clubs en stichtingen) met een totale achterban van meer dan 60.000 clubleden.   Overheidsmaatregelen zonder resultaat De overheid heeft ons onder Rutte II met belastingmaatregelen geconfronteerd die ons sterk hebben getroffen, maar die uiteindelijk niets

  Lees hier verder

  Geen kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

  De Tweede Kamer is tegen de invoering van kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen, maar voor snelheidsverhoging naar 40 km/u. Aan de huidige situatie dat het doorgaande landbouwverkeer door de kernen van dorpen en steden en bij het fietsverkeer moet rijden verandert er echter niets. Deze uitkomst is een grote tegenvaller voor de verkeersveiligheid in Nederland. In Europa blijft Nederland daarmee het enige land dat geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen heeft. ‘Wij zijn zeer teleurgesteld dat de Tweede Kamer heeft besloten om geen kentekens in te voeren voor alle

  Lees hier verder

  Het Nationale Mobiliteitsdebat 2017

  Op donderdag 9 maart organiseert RAI Vereniging ‘Het Nationale Mobiliteitsdebat’ in de Jaarbeurs in Utrecht, in samenwerking met de Mobiliteitsalliantie*. In dit debat gaat Kamerleden van grote partijen de verbale strijd met elkaar aan over Mobiliteit in de toekomst: hoe kan het duurzamer, slimmer, eerlijker, flexibeler en veiliger? Aan de hand van prikkelende stellingen delen de Kamerleden Barbara Visser (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Eric Smaling (SP), Attje Kuiken (PvdA) en kandidaat Kamerlid Huib van Essen hun visie met de zaal, en vooral met hun opponenten. Debatleider

  Lees hier verder

  12-maart-protest-tegen-rotterdamse-milieuzone

  Zondag 12 maart a.s. biedt de stichting Rotterdamse Klassiekers tijdens een grote protestbijeenkomst het gemeentebestuur een motie aan, waarin ze met alternatieven komt voor de milieuzone Rotterdam. Wethouder Pex Langenberg heeft toegezegd de motie in ontvangst te nemen. De FEHAC is van harte mede-ondertekenaar van deze motie. Motie met alternatieven In de motie wordt geconstateerd dat de invoering van de Milieuzone niet of nauwelijks effect sorteert. De concentraties stikstofdioxide, stikstofmonoxide en fijnstof zijn zelfs toegenomen. Het beoogde effect van 40% minder roetuitstoot en 50%

  Lees hier verder

  Rijden met een aanhanger achter een motorfiets

  De regelgeving met betrekking tot het rijden met een aanhanger achter een motorfiets verschilt van land tot land. In Nederland bijvoorbeeld mag het leeggewicht van de aanhanger maximaal de helft zijn van dat van de motorfiets ervoor met een maximale breedte van 2 meter, lengte van 2,5 meter bij een hoogte 1 meter. Als de aanhanger achter een motor met zijspan zit, dan moet het wiel van de zijspan geremd zijn. En: de maximale snelheid is 90 km p/u. Maar bij de buren in Duitsland is het anders: daar is de maximale snelheid 60 km p/u, de breedte van de aanhanger maximaal 1 meter en het gewicht

  Lees hier verder

  Nieuwspoort

  1 februari 2017 | Nieuws
  Nieuwspoort

  De oude Haagse stadsbus voor perscentrum Nieuwspoort maakte het op 17 januari direct duidelijk: de FEHAC had daar haar ‘politiek café’. In een volle zaal met leden-voertuigsclubs, alle andere belangenbehartigers en met vooral vertegenwoordigers van politieke partijen werden de knelpunten in regelgeving van het mobiel erfgoed op de weg besproken. Nederland is een belangrijk oldtimerland: er zijn hier veel mooie historische voertuigen en we lopen voorop in Europa met de erkenning van mobiel erfgoed in de Erfgoedwet. Patrick Rollet, president van FIVA - zeg maar de wereldwijde

  Lees hier verder

  Erfgoed dat beweegt

  18 november 2016 | Nieuws
  Erfgoed dat beweegt

  De stichting Mobiele Collectie Nederland heeft samen met het Mobiel Erfgoed Centrum vorig jaar een derde druk uitgebracht van het boek ‘Erfgoed dat beweegt!’*. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een vernieuwd Waardestellend kader voor het mobiel erfgoed tot stand gebracht, een methode speciaal ontwikkeld om de culturele waarde van historische vervoermiddelen te kunnen bepalen. De derde druk van Erfgoed dat Beweegt! Handboek culturele waardering mobiel erfgoed laat zien hoe dat in zijn werk gaat. En maakt het eigenaren mogelijk zélf een

  Lees hier verder

  11 of page 15