• Zondag 12 maart a.s. biedt de stichting Rotterdamse Klassiekers tijdens een grote protestbijeenkomst het gemeentebestuur een motie aan, waarin ze met alternatieven komt voor de milieuzone Rotterdam. Wethouder Pex Langenberg heeft toegezegd de motie in ontvangst te nemen. De FEHAC is van harte mede-ondertekenaar van deze motie.

  Motie met alternatieven
  In de motie wordt geconstateerd dat de invoering van de Milieuzone niet of nauwelijks effect sorteert. De concentraties stikstofdioxide, stikstofmonoxide en fijnstof zijn zelfs toegenomen. Het beoogde effect van 40% minder roetuitstoot en 50% minder voertuigen is absoluut niet gehaald: integendeel het aantal voertuigen in Rotterdam is alleen maar toegenomen. En veel luchtvervuiling komt uit andere bronnen dan het verkeer: industrie, scheepvaart, luchtvaart, houtkachels en niet te vergeten de mooie cruiseschepen die aanleggen bij de Erasmusbrug. Alternatieven voor de Milieuzone zijn: de binnenstad meer autoluw maken, meer gebruik maken van beter en schoner openbaar vervoer en afspraken met het havenbedrijf en industrie maken om vervuiling te verminderen. Dus niet verbieden, maar gedragsverandering stimuleren.

  CO² neutraal evenement
  Uniek aan dit event is dat het CO² neutraal is. De stichting Rotterdamse Klassiekers heeft namelijk de CO² afgekocht: “Wij begrijpen ook dat onze auto's iets uitstoten. Naar ‘goed’ voorbeeld van de gemeente Rotterdam en D66 kopen wij de CO² af. Daarom kunnen wij een CO² neutraal evenement aanbieden”. Via sociale media hebben zich al 1.100 geïnteresseerden gemeld en de organisatie verwacht ook ruim aandacht hiervoor van de landelijke pers.

  Alle informatie  http://milieuzonerotterdam.nl/actie12maart2017/index.htm
  Datum: zondag 12 maart 2017 | Verzamelen: vanaf 11:00 uur, Marconistraat 3029AK Rotterdam (zelfde plaats als in 2016) | Vertrek: 12:00 uur, Rondje Ring |
  Aankomst Schiedam: vanaf 12:45 uur, Restaurant De Beren. Maasboulevard 3, 3114HB Schiedam

  9 maart 2017